Till nyhetslistan

Vasa svenska församling deltar i Orange dagarna

Vasa svenska församling deltar i FN:s kampanj Orange dagar som motsätter sig våld mot kvinnor. Dagarna firas varje år 25.11–10.12. Församlingens medarbetare deltar med inbetalningar och synliggör kampanjen med upplyst kyrka, orange kläder och i sociala medier.

Text: Orange the World.

Orange dagarna är en av FN:s jämställdhetsorganisation UN Womens största kampanjer.  

Orange symboliserar en färg som motsätter sig våld mot kvinnor. Färgen symboliserar ett hopp om en framtid, där ett liv utan våld är var och ens rättighet.

Under den globala kampanjen får många byggnader en orange belysning. Trefaldighetskyrkan lyses upp med orange belysning 25.11 och Dragnäsbäcks kyrka är orangefärgad hela kampanjtiden 25.11–10.12.

De av församlingens medarbetare som vill synliggöra kampanjen bär något orange klädesplagg under kampanjtiden. Medarbetarna har också fått information om och kan om de vill göra inbetalningar för att stöda kampanjen samt skriva under ett upprop som kräver att:

  • behandlingen av sexualbrott förbättras och försnabbas
  • våld och hat på nätet ska stoppas och förövarna ska ta ansvar för sina handlingar
  • tillräckligt med resurser avsätts för arbetet att stävja våld mot kvinnor, och att arbetet också följs upp.

Länk till UN Womens webbsida (på finska) där också du kan skriva under uppropetÖppna länk i ny flik

Länk till UN Womens webbsida via vilken du kan göra en donation för kampanjen Orange dagarÖppna länk i ny flik

Kampanjen lyfts också i församlingens sociala medier. Om du själv vill vara med i arbetet på sociala medier kan du ta ett foto av dig själv med något orange klädesplagg och använda hashtaggen #orangedagar eller #orangetheworld.

Varför är kampanjen viktig?

I Finland har upp till 47 procent av kvinnor och flickor över 15 år upplevt fysiskt eller sexuellt våld. I vart tredje fall är förövaren offrets nuvarande eller tidigare partner. 

Omkring 50 000 kvinnor utsätts varje år för sexuellt våld. Institutet för hälsa och välfärds senaste skolhälsoundersökning visar att nästan hälften av flickorna i årskurs 8 och 9 har upplevt sexuella trakasserier under året.

24.11.2022 11.22