Till nyhetslistan

Kyrkans samtalstjänst är öppen också på julen

Under julen kan ensamheten kännas extra svår. Då kan det hjälpa att tala med någon, till exempel Kyrkans samtalstjänst.

samtalstjanst_twitter_ljus.png

Kyrkans samtalstjänst är öppen varje kväll under jul- och nyårshelgen.

Julen närmar sig och trots högtidens budskap om frid finns det idag mycket vi kan oroa oss för. Det kan vara den egna ekonomin, hälsan eller det oroliga världsläget som bekymrar. Under julen kan också ensamheten kännas extra svår. Då kan det hjälpa att tala med någon, till exempel Kyrkans samtalstjänst.

Lätt att ta kontakt via telefon eller nätet

Vid Kyrkans samtalstjänst finns någon som lyssnar. Samtalstjänsten är öppen varje kväll under jul- och nyårshelgen. Alla samtal är konfidentiella och de som håller jour har tystnadsplikt.

Telefonjouren i Kyrkans samtalstjänst håller öppet varje kväll klockan 20–23 på nummer 0400 22 11 90.

Telefonjouren i Kyrkans samtalstjänst håller öppet varje kväll klockan 20–23 på nummer 0400 22 11 90. Det är också möjligt att skriva meddelanden via nätjouren och få ett svar inom 1–2 dygn. Chatten är öppen varje helgfri måndag till torsdag klockan 19–21. Nätjouren och chatten finns på webbadressen evl.fi/kyrkanssamtalstjanstÖppna länk i ny flik.

Den nationella samtalstjänsten är verksam på både svenska och finska. Samtalstjänst på finska når man via nummer 0400 22 11 80. Den finska samtalstjänstens olika kanaler finns på webbadressen evl.fi/kirkonkeskusteluapuÖppna länk i ny flik.

Konfidentiella och anonyma samtal

De som håller jour vid kyrkans samtalstjänst är anställda i kyrkan eller frivilliga som utbildats för uppgiften. De har tystnadsplikt och kan inte heller se identiteten på den som tar kontakt.

Samtalen till samtalstjänsten bandas inte och inga diskussioner sparas. Inga som helst personliga uppgifter sparas.

Kyrkans samtalstjänst är medlem i delegationen för telefon- och webbhjälpens etiska principer PuhEetÖppna länk i ny flik

 

Nyhetstext från Kyrklig tidningstjänst 13.12.2022.

15.12.2022 16.20