Till nyhetslistan

Vardagstro – samtalsserie om tro, teologi och Bibeln

Onsdagen den 18 januari börjar församlingens samtalsserie Vardagstro. Serien kretsar kring frågor som rör tro, teologi och Bibeln. Under våren ordnas fyra tillfällen med församlingens präster. 

Vardagstro.png

Tillsammans med församlingens präster finns möjlighet att samtala och dela tankar och frågor utgående från ett tema. Centralt är gemenskapen mellan deltagarna.

Gruppen samlas i Lilla församlingssalen på Skolhusgatan 26 klockan 18.

Onsdag 18 januari

Första tillfället hålls onsdag 18.1 med Hanna Jern och rubriken är Guds fingeravtryck i vardagen.

Guds fingeravtryck i vardagen

Deltagarna kan också önska diskussionsämnen som tas upp under kvällen. Liten servering.

Om du vill kan du ta med egen Bibel och anteckningsmaterial, men det är inget måste.

Följande träffar

Följande träffar hålls 8.3 med Mikael Forslund, 12.4 med Anders Lundström och 10.5 med Malin Lindblom.

11.1.2023 13.34