Till nyhetslistan

Backholm församlingsrådets viceordförande

Församlingsrådet har utsett Johan Backholm till viceordförande i församlingsrådet åren 2023–2024. På samma sammanträde valdes också medlemmar till Sundom kapellråd och församlingens kommittéer för kristen fostran, diakoniarbete och missionsarbete.

Johan FR vice.jpg

Johan Backholm är vice ordförande i församlingsrådet åren 2023–2024.

Församlingsrådet har utsett Johan Backholm till vice ordförande i församlingsrådet åren 2023–2024. På samma sammanträde valdes också medlemmar till Sundom kapellråd och församlingens kommittéer för kristen fostran, diakoniarbete och missionsarbete.

Kapellrådets medlemmar åren 2023–2024:

Göran Björk
Marina Holmström
Jeanette Laurén
Stefan Strang
Ted Wallin
Annika Östergård
Jessica Morney, församlingsrådets representant

Som föredragande fungerar kaplan Malin Lindblom.

Länk till webbsida med information om Sundom kapellråd

Kommittén för kristen fostran

Anna Sundback, ordförande
Gun Erikson
David Forsblom, församlingsrådets representant
Sandra Jeskanen
Ylva Klockars
Linus Knutar

Kommittén för diakoniarbetet

Johan Backholm, ordförande
Siv-Britt Höglund
Camilla Koskinen
Jonna Lindqvist, församlingsrådets representant
Lisa Särs
Sara Södö

Kommittén för missionsarbetet

Brita Jern, ordförande
Anneli Dahlbäck
Dick Jungerstam, församlingsrådets representant
Ulla Salmenheimo-West
Tor-Erik Store
Annika Östergård

Länk till webbsida med information om församlingens kommittéer

Församlingsrådet sammanträdde 25.1.2023.

1.2.2023 11.31