Till nyhetslistan

Vårlig körkonsert i Trefaldighetskyrkan

Lördag 13.5 klockan 18 ordnas en våkonsert i Trefaldighetskyrkan med Korsholms prosteris kyrkosångskrets samt Sundomkören och Vasa kyrkokör. Kom och lyssna till vårliga och glada körsånger samt sjung med i kända vårpsalmer.

Vitsippor, blåsippor och gulsippor i en skogsglänta.

Vasa svenska församling ordnar en vårkonsert lördag 13.5 klockan 18 i Trefaldighetskyrkan.

På konserten får man lyssna till vårliga och glada körsånger samt sjunga med i kända vårpsalmer.

Medverkande är Korsholms prosteris kyrkosångskrets samt Sundomkören och Vasa kyrkokör. Dirigent är Monica Heikius. Karolin Wargh spelar orgel och Dan Andersson piano och Hanna Jern håller en andakt.

Det är fritt inträde men en kollekt uppbärs för Kyrkosångskretsen.

Tilläggsuppgifter

Dan Andersson
Dan Andersson
kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

9.5.2023 11.07