Till nyhetslistan

Evangelisk-lutherska församlingarna i Vasa betjänar på Rådhusgatan

Vasa svenska och finska församlingarnas pastorskanslier, diakonin och familjerådgivningen samt församlingarnas olika verksamhetsformer, förvaltningen, Vasa kyrkliga samfällighets ekonomikontor och fastighetsväsendet har flyttat till Rådhusgatan 13.

Rosa byggnad med fönster med kors på.

Evangelisk-lutherska församlingarna i Vasa betjänar nu på Rådhusgatan 13.

Församlingarna betjänade tidigare på Skolhusgatan 26–28 och Vasaesplanaden 3 E. På Skolhusgatan finns två församlingssalar som kommer att vara i fortsatt användning.

Flytten har pågått i två veckor och uppackningen pågår delvis ännu. Pastorskanslierna, diakonin och familjerådgivningen har öppnat mottagningarna på Rådhusgatan. Senare i höst blir det öppet hus för allmänheten, men redan nu finns möjlighet att bekanta sig med de nya lokalerna.

Ekonomidirektör Kjell Fellman säger att man från personalens sida är nöjda över de nya och funktionella verksamhetsutrymmena.

– Vi hade tur som hittade så passliga utrymmen, som dessutom är väldigt centralt belägna nära Trefaldighetskyrkan.

Man står framför en dörr med frostat glas. Text på dörren: Vaasan ev.-lut. kirkko, Ev.-luth. kyrkan i Vasa.
Ekonomidirektör Kjell Fellman utanför andra våningens utrymmen på Rådhusgatan 13. Här finns diakonin, familjerådgivningen och internationella arbetet samt finska församlingens missionsarbete.

Dålig inomhusluft orsak till flytten

Den främsta orsaken till flytten är att kvalitén på inomhusluften i de tidigare lokalerna har varit dålig under en längre tid.

– Vasa kyrkliga samfällighet har redan en tid planerat för nya verksamhetsutrymmen på sin nuvarande tomt. Men eftersom planeringen och själva byggstarten ser ut att dröja ansåg vi oss, närmast av hälsomässiga orsaker, tvingade att flytta till alternativa utrymmen redan i detta skede, säger Fellman.

En grupp med människor framför ett hus.
De evangelisk-lutherska församlingarnas personal välkomnar församlingsborna till de nya lokalerna på Rådhusgatan 13.

Tilläggsuppgifter

Mikael Forslund
Mikael Forslund
kyrkoherde
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

25.9.2023 11.04