Till nyhetslistan

Jubileumsretreat på Alskat lägergård

Vasa svenska församling ordnar en jubileumsretreat med anledning av Borgå stifts 100-årsjubileum på Alskat lägergård 10–12.11. Anmälan till retreaten via webben senast 26.10.

Altartavla med många små bilder i en.

Vasa svenska församling ordnar en jubileumsretreat med anledning av Borgå stifts 100-årsjubileum på Alskat lägergård 10–12.11. Temat för retreaten följer jubileumsårets tema: Tillsammanskraft. Ordet tillsammanskraft är dynamiskt och spännande. Här finns rikedom i mångfalden. Här finns styrkan i gemenskap­en. Här finns samhörighet trots olikheter. Alla är vi ett i Jesus Kristus.

Retreatledare är Birgitta Udd.

Retreaten inleds på fredag 10.11 klockan 18 och avslutas på söndag 12.11 klockan 13.30. Det finns enskilda rum för 24 deltagare. Pris: 120 euro.

Anmälan senast 26.10 via anmälningsblankett på församlingens webbplats.

Länk till anmälningsblankettÖppna länk i ny flik

Tilläggsuppgifter

Susanne Blomqvist
Susanne Blomqvist
diakon

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också auktoriserad handledare i Psykisk första hjälp.

9.10.2023 13.13