Till nyhetslistan

Samtal om församlingar och hbtqia i Österbotten

Personer som tillhör sexuella och könsminoriteter har det inte alltid lätt i andliga miljöer. Projektet Tillgång i Regnbågsföreningen Malkus regi har tillsammans med Vasa svenska församling bjudit in tre regnbågspersoner att berätta om sina erfarenheter i österbottniska församlingar. Samtalet hålls onsdag 25.10 klockan 18–20. Det strömmas på Youtube.

Fyra personer. Text: Samtal om församlingar och hbtqia i Österbotten

I kvällen deltar bland andra Lisen Sundquist, Elli Åsvik, Isabel Flemming och Mikael Forslund.

”Behovet att berätta om sig själv och höra andras berättelser är stort. Många regnbågspersoner berättar att de känt sig ensamma i sina gemenskaper då de blivit illa bemötta,” berättar projektchef Hanna-Leena Autio.

Projektet Tillgång har tidigare organiserat samtal om laestadianism och om pingstförsamlingar, två grupper som inte är kända för att välkomna sexuella minoriteter. Denna gång är fokus på det svenskspråkiga Österbotten. Tre regnbågspersoner med bakgrund i olika trosgemenskaper i Österbotten har lovat komma till Vasa den 25.10 och berätta om sina erfarenheter. Elli Åsvik är en av dem.

”Jag vill vara med i samtalet för jag tycker det otroligt fint att få bidra till en diskussion som jag själv önskar skulle ha varit mer synlig när jag var i mina tonår. Församlingen är för många ens hem och hela sociala sfär, och då är det viktigt att alla får känna sig trygga där,” berättar Åsvik.

Elli Åsvik.
Elli Åsvik.

Jag vill vara med i samtalet för jag tycker det otroligt fint att få bidra till en diskussion som jag själv önskar skulle ha varit mer synlig när jag var i mina tonår. Församlingen är för många ens hem och hela sociala sfär, och då är det viktigt att alla får känna sig trygga där.

Samtalets deltagare representerar olika åldersgrupper och har varit med i både lutherska och i frikyrkliga församlingar. De har också positiva erfarenheter att berätta om.

Samtalet strömmas

Samtalet strömmas på Youtube på Regnbågsförening Malkus kanal och kan även hittas där efter samtalet.

Länk till strömningen på Regnbågsföreningen Malkus Youtube-kanalÖppna länk i ny flik

Publiken får ställa frågor men bara via ett formulär på nätet.

”Det är mycket viktigt att samtalet förblir trygg för alla deltagare och att kränkande frågor inte läses upp,” berättar projektchef Hanna-Leena Autio som är också moderator för samtalet.

Kyrkoherden deltar

Evenemanget ordnas i samarbete med Vasa svenska församling. Kyrkoherde Mikael Forslund från Vasa svenska församling kommer att vara med under evenemanget.

Mikael Forslund.
Mikael Forslund.

”Kyrkan och församlingen skall finnas till för samtal och dialog. I församlingen får vi tillsammans dela livet och tron, upplevelser och erfarenheter. Här vet vi att regnbågspersoner ofta har känt att det inte finns plats för dem i församlingarna i Österbotten och att de inte kan vara öppna med sin identitet. Ofta har diskussionen om minoriteter förts i kyrkan utan att deras egen röst har hörts. Det här hoppas jag att vi kan ändra på och jag hoppas att församlingen kan vara en trygg och öppen plats där olika erfarenheter och berättelser hörs och får plats,” påpekar Forslund.

Kyrkan och församlingen skall finnas till för samtal och dialog. Jag hoppas att församlingen kan vara en trygg och öppen plats där olika erfarenheter och berättelser hörs och får plats.

Verksamhetsledare Isabel Flemming från Regnbågsallians kommer att informera om föreningens verksamhet under kvällens gång.

Isabel Flemming.

”Det är viktigt att projekt som Tillgång existerar. Vi behöver jämlikhetsarbete i alla sektorer i samhället. Att lyfta upp dessa frågor i samband med trosfrågor har under en lång tid varit väldigt svårt, och är också väldigt känsloladdat för många. Detta är något som jag tror att vi kan förändra, bara vi lyfter upp samtalsämnet på bordet mer ofta. Det är så viktigt att vi tillsammans arbetar för att alla ska få vara sig själva, och få leva ut sin identitet som de själva vill, utan att det ska behöva betyda ett avkall på något annat, till exempel deras tro,” påminner Flemming.

Det är så viktigt att vi tillsammans arbetar för att alla ska få vara sig själva, och få leva ut sin identitet som de själva vill, utan att det ska behöva betyda ett avkall på något annat, till exempel deras tro.

Tystnaden måste brytas

Projektet Tillgång (Voimavaraksi) startade 2022 med en treårig finansiering från Social- och hälsoorganisationers biståndscentrum (STEA). Projektet erbjuder stödgrupper, knyter kontakter till olika trosgemenskaper och hjälper dem att utveckla sin verksamhet så att den blir tryggare för regnbågspersoner.

”I många gemenskaper råder en tystnadskultur – regnbågsteman känns jobbiga och antas inte gälla den egna gemenskapen. Ändå finns regnbågspersoner i alla trosgemenskaper. Många väljer att hemlighålla sin identitet vilket är mycket tungt på längre sikt,” berättar projektchef Hanna-Leena Autio. Hon betonar att projektets målsättning inte är att ändra på trosuppfattningar i andliga gemenskaper men att skapa nya, tryggare sätt att gå till väga.

”Det skulle vara viktigt att förstå att regnbågspersonerna är en tillgång, inte en börda.”

Projektet har utformat en gratis nätkurs särskilt riktad till gemenskaper som är i början med att behandla regnbågsteman. Nätkursen kan ge trossamfundens ansvarspersoner ett nytt perspektiv i mötet med regnbågspersoner i församlingen. Kursen försöker inte ändra trossamfundens syn på äktenskapet, utan ger verktyg för ett uppbyggande möte med regnbågspersoner. Projektet stöder även trosgemenskaper att utse kontaktpersoner i hbtq-frågor. Församlingsanställda som arbetar med regnbågsteman kan delta i projektets finskspråkiga videosamtalsgrupp.

Projektets kamratstödgrupper för andliga regnbågspersoner samlas på nätet genom videosamtal och genom en anonym chatt på Discord. En av videosamtalsgrupperna är svenskspråkig. Johan Brandt T. Grevnäs från Åbo är gruppledare i den svenskspråkiga videosamtalsgruppen för andliga regnbågspersoner.

”Det känns viktigt att ha en svensk grupp. Det handlar på många sätt om att värna om minoriteters trygghet och rättigheter. Att samlas på nätet möjliggör deltagandet från hela Svenskfinland,” konstaterar Johan Brandt T. Grevnäs.

”Vi har också bjudit in gästtalare. Man kan komma med bara för att lyssna på andra eller för att aktivt ta del i diskussionen. I gruppen följer vi principen för tryggare rum,” berättar Brandt T. Grevnäs.

Grupperna är konfidentiella och deltagarna har förbundit sig till att respektera varandras religiösa övertygelse och identitet. Nya deltagare får hoppa in när som helst. Projektets jourtelefon 045 7835 8220 tar emot samtal på svenska på tisdagar klockan 13–14. Två av projektets kamratstödpersoner kan hålla svenska stödsamtal.

Jourtelefonen 045 7835 8220 tar emot samtal på svenska på tisdagar klockan 13–14.

Samtal om församlingar och hbtqia i Österbotten

25.10 klockan 18–20 i Vasa svenska församlings stora församlingssal på Skolhusgatan 28. Stora församlingssalen är tillgänglig för rörelsehindrade via innergården med infarten vid Skolhusgatan 26.

Samtalet streamas på Sateenkaariyhdistys Malkus Youtube-kanal.

Länk till strömningen på Regnbågsföreningen Malkus Youtube-kanalÖppna länk i ny flik

Teams-videosamtal för andliga regnbågspersoner

Talar du svenska, är du regnbågsperson och har intresse för andliga frågor? I Teams-gruppen kan du delta i diskussioner om olika teman eller lyssna på andra. Ibland bjuder vi in en gästtalare. Kom med och känn dig trygg. Det finns en plats för just dig!

  • 23.11 klockan 18-19.30

Länk till Voimavaraksi svenskspråkiga evenemangskalenderÖppna länk i ny flik

Gruppchatt på Discord för regnbågspersoner som är andliga eller har religiös bakgrund (på svenska)

Vad betyder andlighet för dig? Hur har det varit att leva som regnbågsperson i en andlig gemenskap? Hur har religionen påverkat din regnbågsidentitet? Kom och diskutera konfidentiellt med andra som har liknande bakgrund.

28.11 klockan 18–20 (www.sateenkaariseurakunta.fi)

Samtal med en kamratstödperson

Länk till Voimavaraksi webbsida med kontaktuppgifter till stödpersonerÖppna länk i ny flik

Tilläggsuppgifter

Mikael Forslund
Mikael Forslund
kyrkoherde
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

24.10.2023 13.56