Till nyhetslistan

Siv-Britt har alltid engagerat sig i många olika frågor

Under ungdomsåren var Siv-Britt Höglunds engagemang brinnande. Hon har alltid haft ett stort intresse för olika frågor och har deltagit i många olika verksamheter under sitt liv. Efter pensioneringen har hennes engagemang ökat igen och har också börjat omfatta kyrkliga frågor.

Kvinna sitter i en fåtölj.

Siv-Britt Höglund tycker att kyrkan gör bra saker för människor. Själv brinner hon för diakonin och gillar att vara bollplank för anställda i diakonikommittén.

Siv-Britt Höglund är aktiv på Facebook och har över 1 100 vänner på plattformen. Hon gör varje dag en uppdatering om vad hon skall göra under dagen, hon är flitig med att dela inlägg från församlingens Facebooksida samt ber vänskapskretsen om hjälp i frågor som hon själv funderar på eller som någon vän bett henne reda ut.

– Bland mina Facebookvänner finns många tidigare elever som är experter på allt möjligt och som kan hjälpa mig om jag har kluriga frågor, ler Siv-Britt.

Godkänner du alla vänförfrågningar på Facebook?

– Om jag får en förfrågan av en okänd person brukar jag skicka ett meddelande och fråga ”Du sökte Facebook-kontakt. Känner vi varandra?”. Om vi inte gör det men är med i någon gemensam grupp och har liknande intressen kan jag acceptera. Jag har fått flera fina vänner den vägen som har lett till bra kontakter.

Kvinna bär på kaffekoppar och kex.
Under det senaste året har Siv-Britt förökt gallra bland sina frivilliguppdrag, men det finns fortfarande många uppdrag som lockar.

Siv-Britt tycker att det är intressant att hon blir intervjuad till serien ”Engagerad” just nu, eftersom hon under året har försökt bli av med en del av sina frivilliguppdrag. Hon konstaterar att då man bor ensam måste man själv ta ansvar över sin tid och sitt mående, det får inte bli för mycket.

Har många järn i elden

Trots den minskade mängden frivilliguppdrag är hon fortfarande engagerad i församlingen som förtroendevald i församlingsrådet och diakonikommittén, penninginsamlare för insamlingen Gemensamt Ansvar och sångare i projektkören. I Röda Korset deltar Siv-Britt som insamlare för hungerdagen och andra kampanjer, digimästare och frivillig i hjälplagret och i pensionärsföreningen Vips som it-stöd.

Kvinna samlar pengar i ett köpcenter.
Siv-Britt Höglund samlar pengar för Gemensamt Ansvar. Foto är taget vid insamlingen 2022.

I ungdomen var Siv-Britts engagemang brinnande men någonstans i yngre medelåldern falnade elden.

– Jag engagerar mig inte lika eldigt längre, men jag tycker om och har ett behov av att engagera mig. Efter pensioneringen påbörjade jag mitt projekt ”datakunskap åt alla” och efter det har mitt engagemang i olika saker i sakta mak byggts på igen, säger Siv-Britt.

Jag engagerar mig inte lika eldigt längre, men jag tycker om och har ett behov av att engagera mig.

Siv-Britt säger att hon aldrig har varit speciellt församlingsaktiv men alltid troende. Hon hade också sjungit med i församlingens kör i många år. Det är en av de saker hon nu skalat bort, i stället sjunger hon i en projektkör som uppträder på internationella Taizémässor.

I något skede blev det ändå intressant att ställa upp som förtroendevald.

– Jag blev invald på första försöket, och första perioden i församlingsrådet (2014–2018) gav mersmak. Jag tyckte om att gå på mötena och upplevde att vi hade en fin gemenskap. Det har vi haft i alla råd som jag suttit med i.

Efter två perioder funderade Siv-Britt länge innan hon ställde upp, det var inte en självklarhet att hon skulle göra det.

– Jag blev tvungen att välja bort andra saker som jag gärna också skulle engagera mig i såsom OLKA, Mathjälp Vasa och som medlare i brott- och tvistemål.

Mår bra av att vara med i rådet

En orsak till att hon ändå ställde upp var att hon mår bra av att vara med i rådet. Hon tycker att frågorna som behandlas är viktiga samtidigt som de är jordnära. Och att diskussionsklimatet är bra.

– I rådet är det högt i tak och man vågar föra fram sin åsikt fast den inte alltid överensstämmer med andras.

Kvinna sitter i en gungstol.
Församlingsrådet är nära Siv-Britts hjärta och hon hoppas att vänner och bekanta kommer ihåg att hon sitter med där. – Jag har gått ut med att om det är något man funderar på som gäller församlingen så kan man skicka hälsningen via mig.

Siv-Britt tycker att hon har kommit närmare kyrkan i och med församlingsrådet, bland annat för att hon den vägen har lärt känna många nya människor. Hon hoppas att hennes vänner och bekanta kommer ihåg att hon sitter med i församlingsrådet.

– Jag har gått ut med att om det är något man funderar på som gäller församlingen så kan man skicka hälsningen via mig. Jag har som hederssak att föra vidare alla ärenden.

Siv-Britt säger att hon också gärna vill ha en uppgift då hon deltar i någon verksamhet, såsom gudstjänster.

– Jag deltar inte så ofta i gudstjänsterna, främst för att jag upplever att klockslaget i Trefaldighetskyrkan inte passar mig. För mig passar kvällsmässor bättre. När jag deltar vill jag gärna göra något, till exempel vara kyrkvärd. Sen vill jag också gärna ta ut kyrkan ur huset, som att gå på naturvandringar. Jag tycker också mycket om när vi samarbetar med till exempel finska församlingen och ortodoxa församlingen.

Siv-Britt Höglund

- Ålder: 70 +.

- Bor i centrum.

- Född i Pedersöre. Bott i Vasa sen 7-årsåldern.

- Student från Vasa svenska samskola.

- Utbildning: Fil.mag. med fysik som huvudämne samt kemi och matematik som biämnen. Studiehandledare.

- Jobbat som lärare i Gymnasiet i Petalax 1978–1994, Korsholms gymnasium 1994–2015.

- Intressen: vandringar i naturen, handarbete, filmer, är filmfreak.

Text och foto: Johanna Backholm.

Artikeln har ingått i Kyrknytt 1/2024.

9.2.2024 15.07