Nyhetslista

Till nyhetslistan

Fastighetsförsäljningar och uppsägning av hyresavtal

24.4.2019 16.10

Vasa kyrkliga samfällighet verkställer försäljningen av fastigheter och uppsägandet av hyresavtal för Dragnäsbäcks kyrka sommaren 2019.

Följande av Vasa kyrkliga samfällighets fastigheter sätts till försäljning under sommaren 2019:

  • Lepikko lägergård
  • församlingshemmet i Sunnanvik
  • Skogsbergets församlingshem 
  • affärsfastigheten (Lähetyssoppi) på Handelsesplanaden
     

Även hyresavtalet med stiftelsen för Dragnäsbäcks kyrka och Tervajoki bönehus sägs upp i enlighet med Vasa kyrkliga samfällighets gemensamma kyrofullmäktiges beslut från våren 2018 (11.4.2018 § 11).

Två besvär inlämnades till Vasa förvaltningsdomstol över beslutet att avstå från Dragnäsbäcks kyrka. På grund av kyrkobesvären har gemensamma kyrkorådet inte kunnat verkställa gemensamma kyrkofullmäktiges beslut 11.4.2018 § 11.

Vasa förvaltningsdomstol har gett sitt beslut i båda kyrkobesvären 20.2.2019, i avgörandet förkastar förvaltningsdomstolen besvären och kravet om att neka ett verkställande av beslutet. Det har inte inkommit besvär över förvaltningsdomstolens beslut inom utsatt tid, vilket innebär att förvaltningsdomstolens beslut har vunnit laga kraft.