Nyhetslista

Till nyhetslistan

Fastighetsrenoveringar sommaren 2019

27.5.2019 11.11

Trefaldighetskyrkans fasad, Gerby församlingshems insida, Roparnäs kyrkas trappa och yttertak, Sundom dagklubbs fasad och insidan av ungdomsutrymmet Cross renoveras i sommar.

I sommar görs en lättare fasadrenovering av Trefaldighetskyrkan. Vid takfoten finns lösa tegelstenar som fogas ihop. Även trävirket i fönstren ytbehandlas. Kring kyrkan byggs inga byggställningar, utan byggarbetarna använder en liten mobil lyftkran för att nå upp. Verksamheten i kyrkan påverkas inte.

Gerby församlingshem görs funktionella förändringar inomhus och ljussättningen förbättras för utrymmen ska kunna utnyttjas bättre i framtiden. Skjutdörren mellan församlingssalen och dagklubbsutrymmet ersättas av en glasvägg som kan öppnas och stängas efter behov. Riktningen på kyrksalen ändras 90 grader och salen får en ny altartavla. Ett av klubbrummen får tilläggsutrymme i ändan av korridoren. På gården byggs en lekplats. Gerby församlingshem är stängd för verksamhet 1.6–15.9.2019.

Roparnäs kyrka får den monumentala yttertrappan ett lyft och yttertaket repareras.

Dagklubbsbyggnaden i Sundom får ny brädfodring.

Även i ungdomsutrymmet Cross görs vissa ändringar för att skapa utrymme för missionsshopen Lähetyssoppi. Arbetena påbörjas i månadsskiftet maj–juni och beräknas vara klara i mitten av september.