Nyhetslista

Till nyhetslistan

Foton på rad web_L.jpg

Fotoutställning om HBTIQ-personer i religiösa sammanhang

11.6.2019 09.00

Under Vasa Pride 10–16 juni visas i Dragnäsbäcks kyrka fotoutställningen God Love Pride. Utställningen är öppen tisdag–söndag kl. 15–19.

Under Vasa Pride 10–16 juni visas i Dragnäsbäcks kyrka fotoutställningen God Love Pride. Utställningen är öppen tisdag–söndag kl. 15–19. 

Fotografierna är tagna av Ilar Gunilla Persson. Fotografen har under några års tid träffat HBTIQ-personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som vuxit upp med eller har en bakgrund inom något religiöst samfund eller annan stark ideologi. Utställningen är baserad på dessa personers berättelser. Så här skriver en person:

"Det fanns en tid då jag inte ville leva längre, då skulden och skammen gentemot Gud blev så stark. Mina böner hjälpte inte.”

Ilar Gunilla Persson har funderat på vad som händer med dem som känner att de inte kan tro på det som predikas eller det som står i skriften. Vad händer om man börjar ifrågasätta det som för samfundet är självklart? 

Fotoprojektet är pågående och HBTIQ-personer kan kontakta fotografen om de vill berätta sin historia.

Ilar Gunilla Persson

– För mig betyder den här utställningen att alla har en plats i kyrkan, att alla är likvärdiga inför Gud och att alla har ett unikt människovärde, säger kaplan Anders Lundström.

– Det är viktigt för mig att alla skulle få känna sig välkomna till kyrkan med sitt sanna jag. Det här borde vara självklarheter men tyvärr är vi inte där ännu idag. Jag hoppas att den här utställningen öppnar upp för reflektion och eftertanke då den så berörande beskriver om människors kamp och lidande men också om deras sårbarhet och identitet. Den här sidan behöver absolut få synlighet, också i kyrkan, säger Lundström.

Föreläsningen Håll om mig – parrelationens grundstenar

På tisdag 11.6 kl. 18 håller familjerådgivare Siv Jern en föreläsning i samband med fotoutställningen. Föreläsningens rubrik är Håll om mig – parrelationens grundstenar.