Nyhetslista

Till nyhetslistan

Sorgbearbetningskurs kan förlösa blockerade känslor

28.8.2019 11.28

Församlingen ordnar i höst en sorgbearbetningskurs för olika typer av förluster. Det är totalt åtta träffar. En infoträff hålls 3.9.

Församlingen ordnar i höst en sorgbearbetningskurs för olika typer av förluster. Sorgerna jämförs inte med varandra, utan varje deltagare går igenom en unik process.

Kaplan Anders Lundström och diakon Kerstin Borg deltog i mars i en certifieringskurs för sorgbearbetning ordnad av svenska institutet för sorgbearbetning och de blev övertygade om att metoden fungerar. De gick själva igenom alla steg i bearbetningsprocessen.

– Livet får färg och livslusten återvänder, säger Anders.

– Jag trodde att jag hade bearbetat min förlust, men märkte att det ännu fanns outtalade tankar och känslor, konstaterar Kerstin.

Till sorgbearbetningskursen som de erbjuder i höst får man komma med olika sorters förluster. Det som kan behandlas är dödsfall, skilsmässa och relationsproblematik exempevis till föräldrar, barn, vänner och kolleger. Mellan samlingarna arbetar deltagarna med sig själva och sina känslor.

Under träffarna arbetar deltagarna i mindre grupper på tre till fyra personer där man delar egna upptäckter. De som lyssnar är enbart mottagare.

– Det är den berättande personens sanning. De övriga deltagarna är närvarande men de kommenterar inte, varken under eller efter berättandet, säger Anders.

Alla som kommer på kursen avger ett tystnadslöfte för att alla ska känna sig trygga att dela sina känslor.

Hemuppgifter

Metoden är utarbetad i USA på 1970-talet av John W. James och Russel Friedman och kom till Sverige år 2001 (läs mer på www.sorg.se eller vår webbsida om metoden).

Deltagarna gör upp ett förlustdiagram över förluster under sitt liv. Av dessa väljs en som man fokuserar på under kursen. För den specifika förlusten görs ett relationsdiagram. Sedan identifierar deltagarna alla tankar och känslor som hör ihop med förlusten.

Totalt hålls åtta samlingar, deltagarna förbinder sig att delta alla gånger. Boken som används kan köpas eller lånas av församlingen.

Information 

  • Ett informationstillfälle om metoden hålls 3.9 kl. 18 i stora församlingssalen på Skolhusgatan 28.
  • Sorgbearbetningskursen hålls tisdagar kl. 18–20 under tiden 24.9–19.11 i Brändö församlingsgård.

Du behöver inte vara medlem i kyrkan för att delta. Anmälningsblanketten är öppen 3–18.9.

Böckerna som används beställs av kursledarna. Om du vill köpa den får du en faktura på 20 euro efter att kursen har startat.

– Jag rekommenderar sorgbearbetningen till dig som vill få igång ditt livsflöde. Blockerade känslor kan täppa till kreativiteten, säger Kerstin.