Nyhetslista

Till nyhetslistan

I Vasa grundas en tvåspråkig centralregisterenhet för kyrko- och folkbokföringen

9.9.2019 11.42

En centralregisterenhet för kyrkobokföringen och folkbokföringen kommer att placeras i Vasa. Enheten blir tvåspråkig och lyder under Borgå stifts och Lappo stifts centralregister. Centralregisterenheten påbörjar sin verksamhet 1.1.2020.

Efter år 2021 sköts inte myndighetsuppgifter som hör till lagstadgade kyrkliga förrättningar och folkbokföring i enskilda församlingar längre, utan uppgifterna utförs i regionala centralregister som bildats av församlingarna. Alla församlingar måste från ingången av år 2022 höra till ett regionalt centralregister. Centralregisterenheten som bildas i Vasa lyder under både Borgå stifts och Lappo stifts egentliga centralregister.

Enheten placeras i Vasa kyrkliga samfällighets församlingsgårds utrymmen vid Skolhusgatan 28 intill finska församlingens pastorskansli. Ombyggnadsarbetena påbörjas i oktober. Pastorskanslierna byggs om så att de motsvarar församlingarnas verksamhet bättre och samtidigt förbättras dataskyddet och tillgängligheten.

På hösten påbörjas rekrytering av personal till centralregisterenheten. Rekryteringen sköts av Borgå och Lappo stifts centralregister.

Grundandet av centralregistret kommer att påverka arbetsuppgifterna för pastorskansliernas personal samt de tjänster som produceras där. En del av de nuvarande uppgifterna kommer att överföras till centralregistren, vilket betyder att personalresurserna i pastorskanslierna anpassas till en mindre verksamhet än nu. Gemensamma kyrkorådet beslöt 13.8.2019 att påbörja samarbetsförhandlingar, vilka sammanlagt berör sju personer på Vasa svenska, finska och Lillkyro församlingars pastorskanslier.