Nyhetslista

Till nyhetslistan

Grundrenovering vid Nya begravningsplatsen

16.9.2019 13.25

Område 204 vid Nya begravningsplatsen i Vasa grundrenoveras i september och oktober. Området ligger till höger om huvudingången.

I samband med grundrenoveringen monteras gemensamma betongbalkar på gravraderna och gräsytorna iståndsätts. Arbetet beräknas ta cirka 1–2 månader.

Under arbetet tas minnesmärkena bort och placeras sedan tillbaka på balken på rätt plats.

Grundrenoveringen och förflyttningen av minnesmärken förorsakar inga kostnader för gravrättsinnehavaren.

Grundrenoveringen gäller hela området, monteringen av balkarna gäller raderna 3-16. Vi beklagar tillfälliga olägenheter arbetet medför.

Mer information fås från gravgårdens kontor, tfn 06 326 1471.