Nyhetslista

Till nyhetslistan

Dophelg 2019 FB.jpg

Dophelg med musikal och Knattekyrka

1.10.2019 09.40

Dophelgen 5–6 oktober i Trefaldighetskyrkan inleds med dopmusikalen Festen på lördag eftermiddag.

Vasa svenska församling ordnar en dophelg i Trefaldighetskyrkan 5–6 oktober.

Dopmusikalen Festen!

På lördag kl. 16 framför Sundom skolkör musikalen Festen som är skriven av Karin Runow. Kören kompas av ett band och talrollerna görs av församlingspastor Patrica Strömbäck, ungdomsarbetsledare Piritta Pitkämäki Ihatsu och några korister. Dirigent är Monica Heikius.

När en människa ska döpas blir det fest, både på jorden och i himmelen. Men kan verkligen dopets gåva ges åt vem som helst frågas det i musikalen. Efteråt är det servering i Kryptan. Det är fritt inträde till musikalen.

Barnens bibel delas ut på Knattekyrkan

På söndag kl. 13 ordnas Knattekyrka för hela familjen. Församlingens fyraåringar får Barnens bibel. I samband med gudstjänsten finns möjlighet att döpa sitt barn, anmälning till dopet görs till pastorskansliet, tfn 06 326 1309 senast torsdag 3.10. Det finns möjlighet att låna dopkolt av församlingen. Efteråt dopkaffe i Kryptan. 

Välkommen!