Nyhetslista

Till nyhetslistan

Kryptans bildväv Golgata visas i Amos Rex

10.10.2019 10.00

Vasa kyrkliga samfällighets bildväv Golgata av Birger Carlstedt är utställd i konstmuseet Amos Rex i Helsingfors under tiden 11.10.2019–12.1.2020. Bildväven finns normalt i Trefaldighetskyrkans krypta.

Amos Rex presenterar Birger Carlstedts (1907–1975) livsverk i samband med den stora retrospektiva utställningen Den gyllene katten. Utställningen inbegriper konstnärens hela produktion från 1920-talets abstrakta experiment ända till hans konkretistiska period som inleddes på 1950-talet. 

Birger Carlstedt var en mångbegåvad föregångare, som förutom som bildkonstnär arbetade med inredningsplanering, formgivning och scenografi. Carlstedt följde med och deltog i sin tids konstdiskussioner. Han vågade göra experiment som avvek från huvudfåran och bekantade sig med de nyaste konstriktningarna under sina många resor. Redan på 1930-talet presenterade han till kritikernas fasa abstrakta arbeten i Finland, men på 1960-talet var design i denna stil redan vanlig. 

Bildväven Golgata har tillverkats i trasmattsteknik i Karan kutomo i Ryttylä år 1961. Bildväven införskaffades till Vasa kyrkliga samfällighet på initiativ av arkitekt Erik Kråkström som planerade och ledde Trefaldighetskyrkans renovering åren 1906–1961 då också källarvåningen byggdes. Kråkström föreslog att ett verk skulle beställas av Birger Carlstedt. Textilarbeten hörde till sällsyntheterna i Carlstedts produktion.