Nyhetslista

Till nyhetslistan

Kyrkklockan web_L.jpg

Trefaldighetskyrkans klockor ringer för mänskliga rättigheter

23.10.2019 14.58

På torsdag 24.10 kl. 17 ringer Trefaldighetskyrkans kyrkklockor för mänskliga rättigheter. Samtidigt ringer också klockorna i Sundom kyrka och Lillkyro kyrka. Att ringa i klockorna är ett sätt för församlingarna att delta i Ansvarsveckan och ljuda för mänskliga rättigheter.

Klockringningen är ett svar på kampanjen #människorättsklockorna till vilken alla församlingar har kallats att samtidigt ringa i kyrkklockorna eller på instrument för mänskliga rättigheter.

Kampanjen är en del av Ansvarsveckan som firas 20–27 oktober med temat Människorättskämpar. En människorättskämpe är en person som försvarar de mänskliga rättigheterna på ett fredligt sätt.

Ansvarsveckan som har genomförts årligen sedan år 1979 och målet är att människor ska fundera på, ifrågasätta och utvärdera sin egen livsstil i förhållande till den övriga världen.

Under Ansvarsveckan firas också 24.10 FN-dagen och Ekumeniska böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar.
Ansvarsveckan arrangeras och koordineras av Ekumeniska Rådet i Finland, kyrkornas gemensamma samarbetsorganisation.

Ansvarsveckan har en egen Youtubekanal där berättelser om människorättskämpar publiceras och där finns också en videokalender med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I kalendern går man igenom alla 30 artiklar. Videokalendern har publicerats i sin helhet på Ansvarsveckans sista dag 297.10.2019.

Länk till Ansvarsveckans kanal i Youtube

länk till Ansvarsveckans webbsida

Länk till Ansvarsveckan i Facebook