Nyhetslista

Till nyhetslistan

Man med vit skjorta och en med man i svart skjorta.

Förunderlig nåd på domsöndagen i Sundom kyrka

18.11.2019 13.53 Patrick och Johan Wingren utgör The Wingren Brothers

The Wingren Brothers ger en konsert i Sundom kyrka söndag 24.11 kl. 18.

”Amazing grace” i översättning ”Förunderlig nåd” är en viktig sång för brödraparet Wingren.

Bröderna Wingren tolkar de andliga sångerna och ger dem också en mera generell existentiell betydelse. Man anar ett samband mellan sångerna och människans brottning med livet och livsfrågorna.

Patrick och Johan Wingren har vuxit upp med de andliga klassikerna som de nu framför på sina konserter. Patrick axlade tidigt pianistens roll både i sin pappa Rogers körer, men också i farbrodern Per-Eriks satsningar på ungdomskörer i Jakobstad. Johan har tolkat bl.a. Leonard Cohen i solopartier i körsammanhang. 

På bröderna Wingrens meritlistor finns bl.a. körerna His Master’s Noise, M.Ä.N. och Wegeliuskören. Johan som solist och körsångare. Patrick som bl.a. pianist, producent, kompositör, arrangör och dirigent.

De har släppt ett album ”If That Isn’t Love”. De flesta av sångerna framförs på svenska. Det är fritt inträde till konserten.