Nyhetslista

Till nyhetslistan

Två leende kvinnor håller i två dockor som föreställer Maria och Josef.

De träffar tusen barn i jultider – ”Det är stort”

29.11.2019 11.56 Monika Lindvik och Terese Söderman är glada att många daghemsbarn kommer till julkyrkan för att höra julens berättelser.

Varför firar vi jul? Den frågan vill barnledarna i Vasa svenska församling gärna svara på när de bjuder in daghemsbarn till julkyrka.

Fem barnledare och en ledande barnledare ser till att småbarnspedagogiken i Vasa svenska församling fungerar. De leder dagklubbar och familjeklubbar, de ordnar gudstjänster som riktar sig till barn och de besöker daghem.

Terese Söderman, ledare för barnverksamheten i församlingen, berättar att när julen närmar sig får daghemmen, och barnen i åldrarna 0–6 år, en alldeles speciell inbjudan – de bjuds in till kyrkan för att höra om vad som hände den där första julen för drygt tvåtusen år sedan.

– Vi skickar en inbjudan till stadens alla daghem (svenskspråkiga daghem reds. anm.) och de flesta brukar tacka ja. Vi vill gärna ha kontakt med daghemmen, så det är fint att de vill komma till julkyrkan. Vi träffar över tusen barn. Det är jätteroligt, säger Terese.

Hennes kollega Monika Lindvik, som är barnledare, ler och nickar instämmande. Även hon gläds åt att barnverksamheten genom julkyrkan har möjlighet att träffa så många barn.

– Det är stort.

Julevangeliet på tjugo minuter

Att bjuda in daghemsbarn till kyrkan är vid det här laget en mångårig tradition. Vad som väntar barnen när de väl kommer till kyrkan skiljer sig däremot lite från år till år. I år får barnen vara med om en så kallad julvandring som ordnas i Trefaldighetskyrkan, Brändö kyrka, Gerby församlingshem och Sundom prästgård. Under den tjugo minuter långa julvandringen får barnen besöka olika stationer där de till exempel bekantar sig med huvudpersonerna i julevangeliet eller sjunger något.

– När barnen har besökt alla stationer har de hört hela julens berättelse. Det är mycket arbete med att planera och genomföra julkyrkan, men vi är alltid jätteupplyfta efteråt. Vi får så mycket energi av barnen som är så nyfikna på vad vi har att berätta, säger Terese.

 
Ängeln, Maria och Josef och lilla Jesusbarnet finns på plats när daghemsbarnen kommer till julkyrkan. Genom dockorna får barnen bekanta sig med julevangeliet.   

 

Enbart positiv respons

När barnledarna får frågan hurdan respons de brukar få av barnen, svarar de utan tvekan och i mun på varandra: positiv.

– Mötet med barnen ger jättemycket. Vissa barn skiner upp när de ser oss eftersom de känner igen oss från dagisbesöken. Det är roligt att dela julens berättelse med dem, säger Monika.

Vad vill ni förmedla till barnen som kommer till julkyrkan?

– Guds kärlek, säger Monika.

Hon får medhåll av Terese som berättar att man i mötet med barnen vill visa att Gud älskar alla människor.

– För oss är också det viktigt att berätta varför vi firar jul. När samhället förändras är det här kanske nånting som glöms bort. Vi vill också förmedla julkänsla till barnen – att julen är något tryggt och roligt.

För många barnfamiljer är julen kanske ändå inte enbart rolig. Julen med alla förväntningar kan skapa både oro och stress.

Vad kan familjer som upplever sådan här känslor göra för att hitta julfrid?

– Sänk kraven. Vi föräldrar tror ibland att julen måste vara perfekt och stressar med att till exempel pynta och städa. Det gör inget om det är lite dammigt på fönsterbrädet. Det barnen vill ha är närvarande föräldrar, säger Terese.

– Ta med barnen i julförberedelserna och var tillsammans, säger Monika. 

Text och foto: Ida Erikson