Nyhetslista

Till nyhetslistan

En upplyst julgran framför en röd tegelkyrka en mörk kväll eller morgon.

Julaftonens gudstjänster populära i Vasa

31.12.2019 08.47

Vasa svenska församlings tillfällen på julafton 24.12.2019 samlade 1326 personer.

Vasa svenska församlings tillfällen på julafton 24.12.2019 samlade fler deltagare än på länge. Sex tillfällen i fem olika kyrkor och kapell samlade totalt 1326 personer.

Det populäraste tillfället var Julbönen i Brändö kyrka som drog 360 personer. Trefaldighetskyrkans två gudstjänster samlade cirka 300 personer per gång. I Sundom kyrka deltog i år 217 personer, vilket är 100 fler än på julafton 2018. Julbön hölls också i Dragnäsbäcks kyrka och Uppståndelsekapellet.

År 2018 deltog 1148 personer i julaftonens gudstjänster och år 2017 deltog 1251 personer.

Av julens gudstjänster är julafton klart populärast i Vasa svenska församling. Julottan lockade i år 55 personer och julannandags gudstjänsten 18 personer.