Nyhetslista

Till nyhetslistan

Personalförändringar

10.1.2020 10.33

Malin Rönn och Zackarias Böckelman vikarierar som ungdomsarbetsledare i församlingen och Tuula Kivinen som diakon.

Malin Rönn vikarierar som ungdomsarbetsledare med ansvar för verksamheten för barn i åldern 7–13 år under tiden 1.1–31.12.2020. Malin nås via telefonnummer 044 480 8342 och e-post malin.ronn@evl.fi.

Zackarias Böckelman vikarierar som ungdomsarbetsledare med ansvar för verksamheten för unga och unga vuxna i åldern 13–29 år. Vikariatet gäller för tiden 1.1–31.12.2020. Zackarias nås via telefonnummer 044 480 8341 och e-post zackarias.bockelman@evl.fi.

Diakon Tuula Kivinens vikariat gäller tiden 1.1–31.5.2020. Tuulas ansvarsområde är Brändö, Vikinga, Dragnäsbäck, Hemstrand, Skogsberget, Storviken, Gerby och Västervik. Mottagning i Brändö församlingsgård enligt tidsbeställning via telefon 044 480 8366. Tuula nås också via e-post tuula.kivinen@evl.fi.

Piritta Pitkämäki Ihatsu vikarierar som missionssekreterare under tiden 1.12.2019–31.12.2020. Piritta nås via telefonnummer 044 480 8370 eller e-post piritta.pitkamaki-ihatsu@evl.fi.

Monika Lindvik arbetar som barn- och familjearbetare under tiden 1.1–31.12.2020. Till tjänsten hör dagklubbsarbete, söndagsskolarbete, planering av familjegudstjänster och evenemang samt i samarbete med ungdomsarbetsledare planering av barnläger. I tjänsten ingår konfirmandarbete. Monika nås via telefonnummer 044 480 8350 och e-post monika.lindvik@evl.fi.