Nyhetslista

Till nyhetslistan

Webbtjänsten förbättras

14.2.2020 15.05

Vi vill betjäna dig ännu bättre och uppdaterar därför våra webbtjänster. Under uppdateringen 15–20.2.2020 gör vi inga innehållsuppdateringar på vår hemsida. 

Evenemangskalendern uppdateras via ett annat system och därför syns ändringar i evenemang hela tiden på webben i realtid.

De största synliga förändringarna är namnsättningen av rubriker för att det ska bli lättare att hitta innehåll. Tack vare uppdateringen kommer webbsidan också i fortsättningen att fungerar felfritt när tekniken utvecklas. För redaktörer blir uppdateringen lättare, vilket också indirekt påverkar webbsidans besökare.