Nyhetslista

Till nyhetslistan

Familjeverksamheten ställs in 16–31.3

16.3.2020 10.54

Barn- och ungdosmbyrån i Vasa svenska församling ställer in alla verksamhet under tiden 16–31.3. Vi uppdaterar som bäst evenemangskalendern på webben.

Barn- och ungdosmbyrån i Vasa svenska församling ställer in alla verksamhet under tiden 16–31.3. Vi uppdaterar som bäst evenemangskalendern på webben.

Ytterligare uppgifter:

Heidi Mäkelä, ledande ungdomsarbetsledare med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten
044 480 8340
heidi.makela@evl.fi