Nyhetslista

Till nyhetslistan

Barnhand som leker med en gul plastbil.

Anmälningar till församlingens dagklubb

6.4.2021 00.30

Vasa svenska församling tar just nu emot anmälningar till dagklubben för läsåret 2021–2022. Anmälan via webben senast 24.5.

Vasa svenska församling tar just nu emot anmälningar till dagklubben för läsåret 2021–2022. Dagklubben är för barn födda åren 2017–2018.

Klubben hålls två dagar i veckan tre timmar per gång. Barnen får leka, pyssla, sjunga och mycket mera. Varje gång hålls också en samling och andakt. 

Grupper planeras till Centrum, Gerby och Sundom. 


Anmälan

Anmälningar görs senast 24.5.

Ytterligare info

Ytterligare information om dagklubben finns på dagklubbens undersida.


Förfrågningar

Förfrågningar besvaras av :

Monika Lindvik, 044 480 8350 eller monika.lindvik@evl.fi under tiden 6–16.4.

Heid Mäkelä, 044 480 8340 eller heidi.makela@evl.fi från och med 19.4.