Nyhetslista

Till nyhetslistan

Karolin Wargh framför en orgel.

Karolin Wargh ny kantor i Vasa svenska församling

13.5.2020 19.02 Karolin Wargh. Foto: Airaksinen/Camilla Ostberg.

Karolin Wargh har valts till ny kantor i Vasa svenska församling. Till Vasa kommer hon från Solfs församling.

Karolin Wargh är utbildad musiker från Novia med kyrkomusik med orgelspel som huvudämne. Hon har dispens för kantorstjänst som förutsätter högre högskolexamen och är också utbildad musikpedagog från Svenska Yrkeshögskolan.  

Wargh arbetar för tillfället som kantor på deltid i Solfs församling. Hon arbetar också som timlärare bland annat i piano- och orgelstudier i Korsholms församlings musikskola.

År 2019 utsågs Karolin Wargh till årets kantor i Finland av styrelsen för Finlands Kantor-organistförbund. Motiveringen lydde att hon är en musiker med brett kunnande som under sin karriär har utvecklat sig själv som musiker och musikpedagog. ”Hon gör sitt arbete med stort hjärta, entusiasm och skicklighet.

Karolin Wargh säger att hon ser fram emot det nya arbetet och att det är spännande att ta sig an nya utmaningar i Vasa svenska församling.

I en hälsning i Korsholms församlings lokala sidor i Kyrkpressen 28.11.2019 skriver Wargh:

Eftersom musiken till sitt väsen är ett känslornas och det ordlösas språk är det min uppgift som kyrkomusiker att se till att musiken i första hand upplevs som tillgänglig och på sätt eller annat berikar lyssnarens eller utövarens känsloliv.

Karolin Wargh tillträder som kantor i Vasa svenska församling i september.

Församlingsrådet i Vasa svenska församling fastställde valet av kantor på sammanträdet 13.5.2020.