Nyhetslista

Till nyhetslistan

Solen bryter igenom molnen en mulen dag. Landskapet är grönt och böljande. Text: Kraftkällan.

Kraftkällan

16.9.2020 11.18

Vi söker 6–10 deltagare till Kraftkällan som är en stödgrupp för kvinnor med cancer. Anmälan via webben. Gruppen startar när vi fått tillräckligt med deltagare.

Har cancerdiagnosen gett ditt liv en plötslig, oväntad och oönskad inriktning? Känns framtiden oviss? Behöver du framtidshopp? Kom och dela gråt och skratt och måltidsgemenskap med andra kvinnor med liknande upplevelser.

Vi hoppas att få 6–10 deltagare som träffas fem lördagar under hösten på Fredsgatan 12 i informell cafémiljö.

Vi träffas kl. 10 på lördagar och börjar samlingarna med en gemensam brunch. Vi tar upp ett aktuellt tema varje gång och ger mycket tid för diskussioner och (frivilligt utbyte av) personliga erfarenheter/tankar/känslor.

Vi reserverar 3 timmar (kl. 10–13) för träffarna, men slutar tidigare om deltagarna så önskar. Vi hoppas på en öppen och ärlig gemenskap, en grupp där vi kan dela varandras bördor och finna vila och nytt hopp! Den 7.11 har vi bokat Alskathemmet för en längre retreatdag tillsammans.

Vi är beredda att starta så fort vi har fått minst 6 anmälningar.

Speciellt varmt välkommen till dig som inte tidigare haft något gemensamt med kyrkan!

Ledare för gruppen är Maria Zuglian och Camilla Klockars som båda nyligen själva gått igenom cancerbehandlingar.

Info

Maria Zuglian, 044 480 8361 eller maria.zuglian@evl.fi
 

Anmälan

Anmälan via webben så fort som möjligt.