Nyhetslista

Till nyhetslistan

Illustration av man som håller en tvålburk i ena handen och en ansiktsmask i den andra.

Åtgärder i Vasa svenska församling med anledning av coronasituationen i Vasa

5.10.2020 12.26

Pastorskanslierna och begravningsväsendets kontor betjänar endast per telefon och mejl under tiden 7–19.10.2020. Ansiktsmasker används vid evenemangen och vi är noggranna med att hålla säkerhetsavstånden.

Fram till och med 19.10.2020 vidtar vi följande åtgärder med anledning av den förvärrade coronasituationen i Vasa.

 • Alla som deltar i församlingarnas evenemang och/eller använder Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen bör använda ansiktsmask. Skaffa i första hand ansiktsmaskerna själva. Personer under 15 år behöver inte använda ansiktsmask.
   
 • Delta inte i tillställningar ens vid lindriga symptom.
   
 • Arbetstagarna arbetar i mån av möjlighet på distans.
   
 • Betjäningspunkterna (pastorskanslierna, begravningsväsendets kontor, kassan) är stängda för fysiska kundbesök under tiden 7–19.10.2020. Betjäningen under denna tid sköts per telefon och e-post.
   
 • Säkerhetsavstånden på 1–2 meter säkerställs i alla evenemang som ordnas av samfälligheten och dess församlingar. Tillfällets ansvarsperson ansvarar för detta både i arrangemangen innan tillfället samt under tillfället.
   
 • Vi strävar efter att flytta förvaltningsmöten, som på inte är möjliga att hålla på distans på lagliga grunder, till en senare tidpunkt. Alternativt hålla dem i tillräckligt stora utrymmen och så att deltagarna använder ansiktsmask.