Nyhetslista

Till nyhetslistan

Gravljus som lyser.

Ljuständning för narkotikans offer 

1.11.2020 11.26

Ett tvåspråkigt ljuständningstillfälle till minnet av narkotikans offer ordnas onsdagen den 4.11 kl. 18 vid Lotsstatyn i Kyrkparken invid Trefaldighetskyrkan.

Det bli en kort andakt och en stilla stund. På grund av coronasituationen ordnas ingen servering. Deltagarna ombeds hålla säkerhetsavstånd och använda ansiktsmask.

Ljuständningstillfället ordnas av Vasa svenska och finska församling i samarbete med Österbottens kriscenter Valo.