Nyhetslista

Till nyhetslistan

Lärka församlingens miljöansvariga

17.11.2020 16.02

Anna-Karin Lärka har utsetts till församlingens miljöansvariga med uppgift att koordinera församlingens miljöarbete.

Alla församlingar i Vasa kyrkliga samfällighet har utsett egna miljöansvariga och för samfälligheten kommer två miljöansvariga att utnämnas. Församlingsrådet utsåg den miljöansvariga på sammanträdet 12.11.2020.

Anna-Karin Lärka.

Anna-Karin Lärka

Tillsättandet av miljöansvariga har initierats av samfällighetens miljöarbetsgrupp som jobbar för att Vasa kyrkliga samfällighet på nytt ska få kyrkans miljödiplom. Gruppen utarbetar också en energistrategi för samfälligheten. Med miljödiplomet förbättras miljöarbetet i församlingarna och verksamheten effektiveras.

Kyrkans miljöhandbok har förnyats. Den finns än så länge enbart på finska.

Länk till kyrkans finskspråkiga webbsida om miljödiplomet