Nyhetslista

Till nyhetslistan

Hög med sockor.

Sticka dopsockor

17.11.2020 16.23

Församlingen tar kontinuerligt emot sockor som passar för bebisar från två månader uppåt. Just nu har vi brist på sockor.

Sockorna delas ut till alla barn som döps i Vasa svenska församling.

Projektet med dopsockor inleddes år 2017 och har fått ett positivt bemötande bland familjer med dopbarn.

För att församlingen ska kunna fortsätta dela ut dopsockor behöver emellertid lagret fyllas på. Modellen på sockan är valfri och den kan vara
antingen stickad eller virkad. Sockorna kan lämnas till pastorskansliet på Skolhusgatan 26.

Kom gärna överens om leveransen i förväg eftersom kansliet för tillfället endast betjänar per telefon och e-post. 

Pastorskansliet 

Telefon: 06 326 1309
E-post: pastorsexpedition.vasa@evl.fi