Nyhetslista

Till nyhetslistan

Julgran med lampor i Trefaldighetskyrkan famför altaret och altartavlorna. Altaret har vit altarduk.

Vi sjunger Hosianna i kyrkorna och virtuellt

25.11.2020 09.06

Hosianna ljuder också i år i kyrkorna i Vasa på första advent. Platsantalet är begränsat så därför strömmas också familjegudstjänsten från Sundom kyrka och högmässan från Trefaldighetskyrkan.

– Den som inte kan dela gemenskapen på plats får stämma in i de välbekanta sångerna virtuellt. På det sättet får vi tillsammans be om en hoppfull och glädjefull adventstid för alla, säger Vasa svenska församlings kyrkoherde Mikael Forslund.

Första söndagen i advent är en av de populäraste högtiderna i kyrkoåret och har med tiden blivit en glädjefest med hymnen Hosianna som en viktig del av högtiden.

– Adventstiden handlar om väntan på det ljus som är starkare än mörkret, om medmänsklighet, gemenskap och att dela livet tillsammans. Trots att mycket är annorlunda i år jämfört med tidigare år, så får vi ända gå in i adventstiden med hopp och förväntan, säger Forslund.

I Sundom kyrka firas familjegudstjänst kl. 10. Sundomkören förgyller tillfället med sång och barnen får en pysselpåse med sig hem efter gudstjänsten. Familjegudstjänsten sänds på Sundom TV:s Youtubekanal och i TV på kanalplats 951.

I Dragnäsbäcks kyrka ordnar Dragnäsbäcks kyrkas vänner högmässa kl. 11.

Vasa kyrkokör uppträder i högmässan i Trefaldighetskyrkan kl. 13. Mässan sänds på församlingens Youtubekanal och i Sundom TV på kanal 951.

Info om högmässan i Trefaldighetskyrkan i evenemangskalendern på webben

Klockan 13 firas mässa på engelska, Sunday Service, i Brändö kyrka.

På Vasa svenska församlings hemsida finns en lista på hur många personer som ryms i varje kyrka med beaktande av säkerhetsavstånden. Deltagarna uppmanas hålla distans, sköta hand- och hosthygienen samt bära ansiktsmask.