Nyhetslista

Till nyhetslistan

Mikael Forslund sitter framför en julkrubba i en kyrka. Mikael Forslund intill krubban i Trefaldighetskyrkan.

Kyrkoherdens julhälsning

23.12.2020 07.00

Kyrkoherde Mikael Forslunds betraktelse om julen som livets mirakel.

Låt oss gå in till Betlehem

Julen handlar om det lilla Jesusbarnet som föds i stallet i Betlehem. Guds son föds som ett litet människobarn. Änglarna visar sig för herdarna och fyller världsrymden med sin sång.  

Julen handlar om livets mirakel. Vi har alla kommit hit till världen som ett litet skrikande knytte. Det är något som förenar oss alla, vem vi än är, varifrån vi än kommer, oberoende av hudfärg eller bakgrund. Vi har alla varit helt försvarslösa och beroende av en varm trygg famn som tar hand om oss.  

Alla som någonsin har hållit ett litet nyfött barn i sin famn kan säkert känna igen sig i Marias förundran. Hennes upplevelse skildras på ett fint sätt i julsången skriven av Carola Häggkvist och Erik Hillestad som finns i sånghäftet för De vackraste julsångerna:

Är du en av tusen små? Är du han dom väntat på? 
Du mitt lilla barn, en ängel givit namn. 
Är du jordens dolda skatt jag fått skydda denna natt? 
Är det själva himlen som jag gungar i min famn?

(DVJ 2020 nr. 8) 

Himlen kommer ner till jorden och i stallet öppnas ett fönster mot himlen. Det gudomliga Ordet, som Johannes talar om, blir människa och föds som ett litet skrynkligt människobarn. Genom det så delar han vår utsatthet och vårt utanförskap. Han delar våra liv. Men genom att Guds son blir människa, så kan vi bli Guds barn.  

Det finns en brustenhet i världen som vi alla möter i något skede av livet. Livet är inte alltid så enkelt. Under det här året har ensamheten och isoleringen blivit ett allt större problem för många. Julen handlar ändå om att den brustenheten kan lagas. Det som har gått sönder kan repareras. De felsteg som har begåtts kan förlåtas. Det finns en väg tillbaka till den gemenskap som har gått förlorad - gemenskapen mellan Gud och människorna, och gemenskapen oss människor emellan. Den radikala och villkorslösa kärleken och nåden, som vi möter i julens evangelium, kan rätta till allt det som har gått sönder och blivit fel. Det finns en varm och trygg famn som skyddar oss alla – villkorslöst och kravlöst.  

Även i år får vi samlas kring krubban i stallet i Betlehem och förundras över undret som sker.  

Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. (Joh 1:14). 

Jag vill önska alla en välsignad och fridfull jul! 

Mikael Forslund
kyrkoherde i Vasa svenska församling