Nyhetslista

Till nyhetslistan

Människor som sitter i kyrkbänkar bakifrån sett. Arkivbild från Bön och lovsång 2019. Foto: Camilla Andersson.

Vasa svenska församlings medlemsantal stabilt

5.2.2021 11.57

Kyrkoherde Mikael Forslund gläds över att medlemsantalet i Vasa svenska församlings hölls stabilt under år 2020. Det sjönk endast med sex personer. Färre utskrivningar, fler inflyttade och färre utflyttade är de största orsakerna. 

Medlemsantalet i Vasa svenska församling var 12 417 personer i slutet av år 2020. Ett år tidigare, i slutet av 2019, var medlemsantalet 12 423. Medlemsantalet har alltså sjunkit med sex personer.

Antalet utträdda ur kyrkan har minskat i Vasa svenska församling. År 2020 skrev 145 medlemmar i Vasa svenska församling ut sig, medan antalet utträdda år 2019 var 205 personer. Inflyttningen har ökat med 40 personer, medan utflyttade har minskat med 30 personer. När det gäller förrättningar har antalet döpta minskat från 94 till 84 medan jordfästningarna har ökat från 144 till 154.

Vasa svenska församlings kyrkoherde Mikael Forslund är nöjd med utvecklingen.

– Det är glädjande att medlemsantalet har hållit sig på en stabil nivå i vår församling, säger Forslund.

– Det är en trend överlag i vår kyrka att medlemsantalet sjunker i församlingarna. Alla tecken på att den här trenden håller på att brytas är positiva. Det visar att kyrkan och församlingen fortfarande är viktig och betydelsefull för många. Vi får hoppas att det fortsätter så även i framtiden.

Undersökningen Gallup Ecclesiastica 2019 som Kyrkans forskningscentral gjorde bland finländarna visar att kyrkliga förrättningar och kristna traditioner i samband med kyrkliga helger är den vanligaste orsaken till att man blir medlem i kyrkan. Två av tre medlemmar upplever också att kyrkan har en viktig roll i samhället.

 Medlemsförändringar 2020  2019  2018 
 Döpta  84 94 93
 Avlidna  154 144 150
 Inflyttade 841799804
 Utflyttade678703606
 Inträdda515147
 Utträdda145205210
 Medlemsantal per 31.12  12 417  12 423  12 531 


Medlemmar i Vasa svenska församling åren 2018–2020.

 

Mera statistikuppgifter hittas via kyrkans statistiksida.

Länk till kyrkans statistiksida kirkontilastot.fiÖppna länk i ny flik

Innehållet i det sista stycket är taget från pressmeddelandet från Kyrklig tidningstjänst 1.2.2021

Länk till pressmeddelandet från Kyrklig tidiningstjänst 1.2.2021Öppna länk i ny flik