Nyhetslista

Till nyhetslistan

Janek Bergman. Janek Bergman arbetar som socialhandledare på ungdomsstationen Klaara. Han träffar och pratar med ungdomar om vikten av att visa känslor.

Aggression kan vara tecken på ensamhet

4.4.2021 18.00

Till ungdomsstationen Klaara får unga komma med sina kärleksbekymmer, svårigheter och tyngre problem, när de vill ha någon att prata med eller behöver hjälp och stöd i vardagen.

Janek Bergman är en av handledarna på ungdomsstationen Klaara i Vasa. Han är socialhandledare och har omkring 20 träffar med ungdomar varje vecka. Enligt Bergman är det svårt att säga om unga mår sämre i dag eller om de helt enkelt har blivit bättre på att söka hjälp. Tendenser som man ser på ungdomsstationen är att de som söker hjälp har allvarliga problem, som handlar om bland annat missbruk och våld i hemmet. Många unga känner sig också ensamma och ensamheten kan ta sig uttryck på olika sätt.

– När det kommer till marginalisering, ser jag att det ofta är de unga männen som hamnar i utanförskap och sitter hemma med sina egna tankar. Framför allt upplever jag att den totala ensamheten är vanligare hos män än hos kvinnor, säger Bergman.

Om man är ensam länge med sina egna tankar, kan man skapa ett cyniskt tankesätt där man upplever att ingenting har någon mening.

– Man slutar ofta tänka långsiktigt gällande utbildning, relationer och hälsa. När allt tappar mening och form, blir gropen ännu djupare och man blir ännu mera nertryckt i sin lägenhet.

Det man också ser på ungdomsstationen är att det kan vara svårt för unga att göra åtskillnad mellan fiktion och verklighet.

– Jag som har levt i en tid före internet har en avgränsning, jag vet när jag är på internet och när jag är i verkliga livet, men många unga saknar den avgränsningen. Men sociala medier för även gott med sig. De som tidigare växte upp i en liten by med ett visst intresse och en viss personlighet och saknade likasinnade kunde då vara väldigt ensamma, medan man idag kan hitta likasinnade och uppleva gemenskap från sitt eget vardagsrum.

Svårt att hantera känslor

När man är ung är det svårt att sätta fingret på alla känslor. Sociala medier har lett till att vi är allt mera uppkopplade och det finns inte samma tid för individen att reflektera över sig själv, vem man är och vad man känner.

– Negativa känslor är väldigt svåra för många unga att hantera och jag tror det sker väldigt mycket avledning från det negativa. Om man får en dålig känsla, är det enkelt att plocka fram mobilen och trycka undan den obekväma känslan för stunden. Det gör att många inte vet hur de mår eller vad olika känslor är.

Negativa känslor är väldigt svåra för många unga att hantera. Om man får en dålig känsla, är det enkelt att plocka fram mobilen och trycka undan känslan.

Känslor ska få kännas

Bergman berättar att personalen på ungdomsstationen ofta får inleda med att berätta för de unga att det är okej att ha känslor och gråta ut eller på andra sätt uttrycka dem. Det gäller speciellt unga män som ofta bär på känslor som inte blivit definierade eller accepterade.

– Man har kanske inte uttryckt sina känslor eller pratat om hur olika känslor känns. Det leder ofta till att känslan av ensamhet, sorg eller besvikelse blir till  aggression eller frustration.

Det här är ett problem som funnits genom alla tider, men den konstanta strömmen av intryck och möjligheterna till avledning från känslorna leder till att man inte behöver stanna upp och jobba med sig själv.

För att bryta ensamheten och den onda spiralen behövs ofta struktur och rutin i vardagen. Rutiner i vardagen kan vara allt från dagliga promenader så att  man kommer ut ur sitt rum eller lägenhet till att man börjar fundera på studieplats eller arbete.

– Vi tar alltid fasta på individen och vad den behöver. Jag tycker det är bra att hitta en bärande idé om att det finns en mening. På så vis bryter vi mönstret om att allt är meningslöst. Vi behöver alla få känna att vi kan bidra, att vi har en plats och ett sammanhang, säger Janek.

Ungdomsstationen Klaara

- Erbjuder samtal om mental hälsa, missbruk och livskompetens åt 13–24 åringar.
- Det krävs ingen remiss och tjänsterna är avgiftsfria för ungdomen.
- Länk till ungdomsstationen Klaaras webbsidaÖppna länk i ny flik

 

Text och foto: Caroline Lång

Artikeln har ingått i församlinstidningen Kyrknytt nummer 1/2021.