Nyhetslista

Till nyhetslistan

Altare med nattvardskärl, ljus och ikoner. Morgnarna inleddes med mässa.

Svårare släppa taget inombords än från yttre stimuli

7.4.2021 13.56

Johanna Backholm deltog i sin första tysta retreat i höstas. Det var skönt med tystnaden, men svårt med andningen under meditationen. Den vackra ramen med ikoner, ljus och stilla musik ledde tankarna till ett kloster.

Tre timmar innan min första tysta retreat fick jag ett arbetssamtal med frågan om jag kan rycka in på jobbet samma kväll. Orsaken var det förvärrade coronaläget i Vasa och jag borde ha informerat våra medarbetare om hur det påverkar vårt arbete. Vi ordnade arbetssituationen på annat sätt och jag kunde åka på retreat. Väskan var packad med ansiktsmasker och huvudet fullt av tankar om vad de nya begränsningarna kan komma att innebära.

Det gick förvånansvärt lätt att lägga telefonen åt sidan. Att inte ta in de färskaste nyheterna eller se de senaste uppdateringarna i sociala medier. Trots den pressade situationen i Vasa och på jobbet tillät jag mig själv att vila från yttre stimuli.

Varmt välkomnande

På en tyst retreat har alla deltagare eget rum. Jag blev glatt överraskad när jag steg in i rummet och såg en ikon, en blombukett och ett värmeljus på bordet. ”Någon har tänkt på mig redan innan jag kom”, tänkte jag med värme.

Ikon och blommor på ett bord framför ett fönster.

Bordet i mitt rum.

Temat för retreaten var ”Släpp taget och vet – att jag är Gud” med retreatledare Kent Danielsson från Kumlinge.

Det var inte bara en tyst retreat jag deltog i, utan också en retreat med kristen djupmeditation. Det innebär att deltagarna flera gånger under dagen tillsammans mediterar sittande på kuddar, en pall eller en stol.

Meditationsstunden inleds med att ledaren slår tre slag på en klangskål, som ett tecken på att det nu gäller att fokusera. Vid meditationen strävar man efter att komma innanför de murar vi kristna har byggt upp. Murar som innehåller allt som symboliserar vad kyrkan är.

Stenarna i muren består av alla de olika åsikter som finns inom kyrkan om teologiska frågor. Stenarna består av alla anställda, förtroendevalda
och församlingsmedlemmar. Stenarna består av sektorer, verksamhetsformer och alla de former av gudstjänster och andaktsstunder som ordnas. Stenarna består av alla församlingar och alla kristna samfund. Men innanför muren finns bara jag och Gud. Där finns inga åsikter. Inga stämplar. Inga etiketter.

Innanför muren finns bara jag och Gud. Där finns inga åsikter. Inga stämplar. Inga etiketter.

Höga prestationskrav

Fem minuter in i den första meditationen gick jag ut ur rummet. Kallsvetten slog ut på pannan och jag fick svårt att andas. Jag hann dra andan tre gånger under samma tid som Kent andades en gång, när han ledde oss i meditationen. Och jag fick panik.

Mjuka sittkuddar utplacerade på ett golv.

Kristen djupmeditation görs sittande på kuddar, en pall eller en stol.

Samtidigt som jag avlägsnade mig bar jag med mig orden som vi hörde på inledningen kvällen innan; att meditationen inte är någon prestation. Jag kom också ihåg det jag läst i välkomstbrevet – retreaten är till för mig och mina behov och det är frivilligt att delta i programmet.

Jag gick och lade mig en stund och somnade. Och när jag vaknade kände jag mig förvånansvärt pigg.

I en retreat finns en hel del luft i programmet. Men eftersom jag sov hela tre gånger under den första dagen så blev det ändå lite stressigt. Jag tror att jag var i behov av vila och sömn, och under hela retreaten deltog jag bara i ungefär hälften av meditationstillfällena.

När jag gick till mitt andra meditationspass tänkte jag att det här är ett helt nytt tillfälle. ”Låt inte morgonens upplevelse påverka den här meditationen”. Och jag försökte att bara låta tankarna komma och släppa taget.

Det är inte lätt att släppa taget. Som person är jag så målinriktad, att det krävs mer än en helg för att kunna slappna av och släppa taget helt. Men jag tror att övning gör att också jag kan komma närmare stillheten med Gud via kristen djupmeditation. Men det kräver tålamod och regelbunden övning.

Vacker inramning

Väckningen på retreaten bestod av gregoriansk musik och klockringning. Det kändes heligt att vakna, som om jag befann mig på ett kloster utanför den verkliga världen, innesluten i en egen bubbla. Runt omkring i lägergården fanns vackra ikoner som bidrog till känslan av helighet utplacerade. I den öppna spisen brann brasan nästan konstant och i andaktsrummet var ljusen tända nästan hela tiden.

Under retreaten hölls regelbundna vägledningar, completorier, där Kent öppnade upp bibeltexter och analyserade dem. Han exemplifierade också med berättelser, men de gör sig bäst i stunden, när de berättas av någon med inlevelse. Därför kommer jag inte att återge någon av dem, utan jag bär dem med mig som min egen och de andra deltagarnas hemlighet.

Ikon och ett ljus på ett bord.

Också matsalen var smyckad med ikoner och ljus.

Under en tyst retreat är det inte meningen att deltagarna ska prata med varandra. Som retreatvärdar fungerade Kerstin Borg och Li Ollil-Nylund och till dem kunde man vända sig om det var någonting man funderade på. Det fanns också möjlighet att boka tid för enskilt samtal med Kent, Kerstin eller Li.
För mig blev den tysta retreaten en andningspaus i en hektisk höst. Där och då kände jag Guds närvaro. Jag tror att det är viktigt att vi alla hittar platser och tillfällen där vi kan känna Guds närvaro. Det kan vara på en retreat eller en gudstjänst eller i en helt annan situation. Själv kommer jag säkert att delta i retreater fler gånger. Jag såg bara positiva möjligheter och effekter av retreaten och vill gärna unna mig själv goda, heliga stunder också i fortsättningen.

Tyst retreat

• En retreat innebär vanligen 3–5 dagar tillsammans med andra på en avskild plats då man koncentrerar sig på stillhet, ro och bön.

• Ordet retreat (från engelska) betyder att dra sig åt sidan eller dra sig undan.

• Retreattraditionen anknyter till den tidiga kristenhetens andakts- och klosterliv där man avstod från allt onödigt och röjde väg för det väsentliga:
bön, bibelläsning, gudstjänstfirande och ett kärleksfullt liv.

• Retreatrörelsen spreds till Finland på 1970-talet. Influenser kom bland annat från Indien och Sverige samt från den ekumeniska Taizérörelsen.

• I Vasa svenska församling ordnas retreater 3–4 gånger per år. Är du intresserad av att veta mer kan du vända dig till ledande diakonitjänsteinnehavare
Kerstin Borg.

• Nästa tysta retreat vid Alskathemmet är planerad till 7–9.5. Temat är ”Mitt liv – ett samtal med Honom”. Retreatledare är Mikael ”Mikke” Nilsson. Anmälan till retreaten senast 28.4 via webben.

Länk till anmälningsblanketten till den tysta retretaen 7–9.5.2021.

Källa: evl.fi/ordlista och vasasvenskaforsamling.fi/kom-med/vuxna-och-seniorer/lager-och-retreater

Länk till kyrkans ordlista med ordet retreat

Länk till Vasa svenska församlings webbsida om retreat

Dagsprogrammet på retreaten

Fredag

18.00 Ankomst och inkvartering
18.30 Kvällsbit
19.30 Praktisk information
20.30 Completorium

Lördag
07.30 Väckning med musik
08.15 Meditation
08.30 Mässa
09.00 Morgonmål
10.30 Meditation
11.45 Vägledning
12.15 Bön under dagen
12.30 Lunch

Tid för vila och promenader

15.00 Kaffe, te
15.30 Vägledning
16.00 Meditation
18.00 Vesper
18.15 Kvällsbit
20.15 Meditation
20.30 Completorium

Söndag
07.30 Väckning med musik
08.15 Meditation
08.30 Mässa
09.00 Morgonmål
10.30 Meditation
11.45 Vägledning
12.15 Bön under dagen
12.30 Lunch

Tid för vila och promenader

14.00 Meditation
15.00 Kaffe och avfärd

Text och foton: Johanna Backholm

Artikeln har ingått i församlingstidningen Kyrknytt nr 1/2021.