Nyhetslista

Till nyhetslistan

Kvinna sitter i soffa med en massa foton framför sig på ett bord. Solveig Sandvik-Nyberg har tusentals bilder i den unika fotosamlingen som hennes pappa Börje Sandvik lämnade efter sig. Foto: Jan-Erik Nyberg.

Pappans foton skildrar församlingens historia

21.6.2021 11.51

Börje Sandviks bilder berättar om pojkkubbar, scouter och konfirmander under flera årtionden.

När Solveig Sandvik-Nybergs pappa dog 2010 lämnade han efter sig en stor bildskatt. Börje Sandvik fotograferade under hela sitt vuxna liv så det är tusentals bilder som i dag finns i dotterns ägo. Nu, några utställningar och flera år senare, har Solveig fortfarande händerna fulla med att sortera och scanna in bilder.

– Det som slog mig när jag började titta på materialet för drygt tio år sedan var kvaliteten. Jag hade själv med åren blivit fotointresserad och när jag efter pappas död såg på bilderna med nya ögon var det just den konstnärliga kvaliteten som imponerade mest, berättar Solveig.

Börje Sandvik.

Ett av Börje Sandviks självporträtt, taget på 1950-talet.

Börje Sandvik flyttade till Vasa 1951 för att börja arbeta som ungdomsledare i Vasa svenska församling. Han var redan då inbiten fotograf så kameran var med i många sammanhang. Börje var intresserad av teknik och var också aktiv i en konstklubb i stan – Solveig har flera av hans tavlor hängande på sina väggar. I slutet av 50-talet blev han medlem i Vasa fotoklubb.

– Fotograferandet var ett sätt för pappa att kombinera sitt intresse för teknik och konst. Vad jag känner till var han helt självlärd som fotograf, och även mörkrumsarbetet var något han lärde sig själv. 

Filmerna framkallades och blev till pappersbilder hemma i familjens enda badrum, vilket kunde ha sina sidor i en växande småbarnsfamilj. 

– Och ofta var dubbelsängen i föräldrarnas och mitt gemensamma sovrum full med papperskopior som skulle torka. Med tiden inredde pappa ett fotolaboratorium i radhuslägenhetens källarutrymme, minns Solveig.

Skildrade människor

Börje Sandviks starka sida var att skildra människor och människomöten. Fotograferandet började med familjebilder men med tiden utvidgades målgruppen. Börje extraknäckte som skolfotograf i Vasa med, och anlitades också tekniskt intresserad som han var av Wärtsilä som industrifotograf. Det var en bisyssla han hade ända tills han var i 70-årsåldern.

– Jag skulle ändå vilja påstå att pappas konstnärliga höjdpunkt var på 1950- och 1960-talet, säger Solveig. Han var en mästare i att fånga människor, både i porträttbilder och i olika situationer där människor möttes. Tack vare sin humor och sitt sätt att ta människor fick han dem att slappna av och agera naturligt framför kameran.

Väldokumenterad församling

Eftersom Börje Sandvik jobbade i Vasa svenska församling är det naturligt att en stor del av fotografierna skildrar just församlingen och dess verksamhet. Börje hade speciellt ansvar för barn och ungdomar i junioråldern. 

– Det finns många fotografier från till exempel församlingens pojkkubbar och från scoutkåren Korsfararnas verksamhet, säger Solveig. Bilderna berättar om pyssel och spel, byggande av modellplan och olika uteaktiviteter.

Fotografierna från Alskat med både barnläger och konfirmationsläger är många. Solveig berättar att familjen i praktiken bodde på Alskat sommartid, först hela familjen men när det lilla rummet som anvisades dem började kännas trångt var det mest hon och pappa Börje som tillbringade sina somrar där.

– Också på Alskat gick pappa omkring med kameran på magen. Han var i en mellanställning mellan prästerna och ungdomarna och fick därför en naturlig och nära kontakt till konfirmanderna.

För Solveig har somrarna på Alskat lämnat outplånliga minnen. 

– Jag var bara tre månader när jag var med på mitt första läger. Alskat blev mitt sommarställe. Där fanns en härlig gemenskap och jag blir fortfarande alldeles varm i hjärtat när jag tänker på den tiden.

Positiva reaktioner

När Solveig började gå igenom pappans bilder och visade dem för vänner blev hon uppmanad att göra någonting av materialet.

– Sex år efter pappas död visades bilderna första gången, det var i Jakobstad där jag är bosatt. Samma år ställdes fotografierna ut på Ernst i Vasa, och ett par år senare var de utställda på Bock’s Corner. Utställningen har också visats på Konstens natt i Vasa.

Reaktionerna på utställningarna har varit väldigt positiva. Bilderna berättar om hur det var att växa upp i Vasa på 1960-talet och väcker naturligtvis många minnen och många starka känslor hos iakttagaren.

Solveig har också publicerat en del av bilderna på Facebook. 

– Det har varit intressant och roligt med de diskussioner om bilderna som förs där. Många minns pappa och berömmer honom och hans arbete bland  barn och unga. De minns hans humor och sociala läggning. Jag tror att Börje för många blev ett slags fadersfigur i en tid när papporna alla gånger inte var så närvarande i barnens liv. 

Diabilder digitaliseras

Eftersom bildmaterialet är så rikt har Solveig fortfarande händerna fulla med att sortera och bearbeta fotografierna. I år har hon tagit sig an diabilderna.

– Jag skaffade ett ljusbord i början av året och går nu genom diapositiven med lupp. En del av bilderna scannar jag sedan in. Trots att de är gamla är  kvaliteten förvånansvärt bra.

Solveig Sandvik-Nyberg vid ett ljusbord.

I början av året skaffade Solveig Sandvik-Nyberg ett ljusbord för att bättre kunna gå igenom diapositiven.

Solveig vill naturligtvis att fotografierna skall sparas för eftervärlden. I ett tidigt skede var hon i kontakt med församlingen, som dock inte hade resurser och kunnande att ta sig an de tusentals pappersbilder, negativ och diabilder det handlar om. 

– Ännu vill jag inte ge materialet ifrån mig, men drömmen är ändå att till exempel Österbottens traditionsarkiv i något skede kunde ta över  fotosamlingen.

Börje Sandvik

* Föddes 1921 i Terjärv.
* Deltog i vinter- och fortsättningskriget.
* Gick efter kriget en utbildning på Lutherinstitutet i Helsingfors och arbetade en tid som resepredikant för Kyrkans ungdom.
* Flyttade till Vasa 1951 där han bodde till sin död 2010.
* Ungdomsledare i Vasa svenska församling 1951–1981.
* Fotograferandet var både hobby och bisyssla, anlitades bland annat som skolfotograf i Vasa och som industrifotograf på Wärtsilä. Han  fotograferade också konfirmandgrupper i Vasa med omnejd.

Text: Johan Backholm
Foton: Börje Sandvik, Jan-Erik Nyberg

Artikeln har ingått i Kyrknytt 2/2021 och i papperstidningen finns också några av Börje Sandviks foton från Alskathemmet.