Till nyhetslistan

Ekoteologi handlar om vårt förhållande till naturen

Kyrkan behöver inte ha alla lösningar eller all kunskap, men nog motivationen att jobba för miljön. Motivationen finns i den kristna tron. Björn Vikström har funderat mycket kring miljöfrågor både privat och i jobbet.

Björn Vikström.

Björn Vikström njuter av att röra sig i naturen och värnar om miljön.

Den vackra naturen och miljön betyder mycket för Björn Vikström. Han har en del av sina rötter på Åland och naturen är en inspirationskälla och en viktig del av fritiden då han springer eller orienterar.

Miljömedvetenheten fick sin början på allvar via barnen. Familjen bodde då på Kimitoön och barnen började ställa frågor om sin näromgivning. Miljötänket utvidgades och har också handlat om helt vardagliga saker, som att bygga kompost och sortera sopor.

– Ju äldre barnen blivit desto mer har de inspirerat mig och familjen till ett aktivare miljötänk som att äta vegetariskt och konsumera mindre. De unga är mer målmedvetna än vi, säger Björn.

Efter församlingsprästjobbet på Kimitoön, och innan Björn blev biskop, jobbade han tre år som forskare i ett tvärvetenskapligt projekt vid Åbo akademi. Projektet handlade om hållbar utveckling i Åbolands skärgård.

– Det var intressant att som teolog tillsammans med miljöbiologer och statsvetare fördjupa sig i hur forskning, beslutsfattande och individens egna val samverkar, säger Björn.

Genom projektet började Björn skriva om ekoteologi. Ekoteologi handlar om hur vi som enskilda kristna och som kyrka kan eller ska förhålla oss till vår miljö. Det handlar om att bli påmind om ansvaret och uppgiften att ta hand om naturen.

– Även om man inte tar skapelseberättelsen bokstavligt så berättar den om ett viktigt förhållningsätt till både Gud och skapelsen. Redan på Bibelns första blad finns miljötänket, att ta hand om skapelsen. Det finns heller ingen konflikt mellan att värna om naturen eller att hjälpa medmänniskor, för vi är alla beroende av vår natur, säger Björn.

Redan på Bibelns första blad finns miljötänket, att ta hand om skapelsen. Det finns heller ingen konflikt mellan att värna om naturen eller att hjälpa medmänniskor, för vi är alla beroende av vår natur.

– När vi värnar om miljön värnar vi också om människors goda liv nu och i framtiden. Dessutom kan ekoteologin påminna om att de människor som redan är värst utsatta också är de som drabbas hårdast av klimatförändringens effekter, förklarar Björn.

Det är många som oroar sig för miljön, vad kan man göra?

– Vi kan inte återskapa det som varit, men vi måste forma ett sätt att leva som sliter mindre på naturens resurser. Vi behöver väckas, samtidigt som skuldbeläggande inte fungerar.

Björn säger att vi behöver ett gemensamt perspektiv och att vi måste försöka ta goda beslut för miljön och lita på att andra också gör det. Vi kan medverka till förändring men vi delar ansvaret med varandra, och vi får också lita på att Gud verkar genom många människor.

– Väckarklockor som Greta Thunberg behövs. Vi behöver skakas om, men inte på ett sånt sätt att vi förlorar hoppet och tappar balansen.

Björn ger konkreta exempel på saker som församlingen kan göra för att skapa sammanhang där vi tillsammans kan jobba för, eller inspireras att jobba för, naturens bästa. I barn- och familjeverksamheten och i skriftskolan ingår redan miljöfostran. Men församlingen kan gärna samarbeta med miljöföreningar och ha olika typer av korta projekt, där man gör något konkret för miljön. I utegudstjänster och på vandringar kan man lyfta miljöaspekten utan att det blir påklistrat.

– Kyrkan behöver inte ha alla lösningar eller all kunskap, men nog motivationen som finns i den kristna tron, att jobba för miljön. Församlingen kan vara en gemenskap där man kan göra skillnad både för medmänniskan och för naturen. Det som kyrkan gör skall ha ett värde i människors liv, säger Björn.

Kyrkan behöver inte ha alla lösningar eller all kunskap, men nog motivationen som finns i den kristna tron, att jobba för miljön.

Kyrkans miljödiplom

Kyrkan har också ett konkret verktyg för miljöarbete, nämligen Kyrkans miljödiplom. Björn är ordförande i referensgruppen för diplomet. Han säger att miljödiplomet handlar om att systematiskt gå igenom den verksamhet man har. Det är ett arbetssätt för att se vad man kan göra och vad man redan gör för miljön. Genom en auditör, som också varit i andra församlingar, kan man få goda idéer för hur man kan göra goda miljöval i en församling eller i en samfällighet.

Vasa kyrkliga samfällighet har en miljöarbetsgrupp som också Vasa svenska församling är en del av. Målet är att samfälligheten ansöker om Kyrkans miljödiplom hösten 2021.

– Också lekmän i församlingarna, med kunskap och engagemang om miljöarbete, är välkomna att delta i miljödiplomsarbetet. Det goda miljöarbetet är fortlöpande, och vi behöver alla inspireras och påminnas, för att inte ge upp eller tröttna, säger Björn.

– Vi behöver individuella kloka beslut. Många människor önskar själva att leva ett mer hållbart och mer grönt liv. Men det är också lätt att, av olika orsaker, ändå ibland ta dåliga miljöbeslut.

Så förutom de individuella besluten behöver vi också en lagstiftning och ett regelverk som milt men bestämt puffar oss i rätt riktning för att vi skall göra de kloka beslut som vi egentligen vill göra. Kyrkans miljöengagemang handlar om budskapet att världen är en gåva vi fått att förvalta.

Björn påpekar att det är viktigt att få jobba tillsammans med andra för miljön. Och det är bra att komma ihåg att kyrkan också har budskapet att Gud har världen i sin hand.

Text: Patrica Strömbäck.
Foto: Ulf Vikström.

Artikeln har ingått i Kyrknytt 3/2021.

1.9.2021 08.54