Till nyhetslistan

Självklart att skräpet ska i soptunnan

I klass 4B i Vikinga skola är eleverna mycket medvetna om att skräp hör hemma i soptunnan och inte i naturen. De är också modiga och säger ifrån om de ser folk som kastar skräp på marken.

En grupp med barn på en skolgård.

Eleverna i Vikinga skola klass 4B sätter ner foten och tycker att det är dags att vuxna tar ansvar och inte skräpar ner. Vuxna ska vara modeller för barn och föregå med gott exempel.

På en promenad i våras såg eleverna i klass 3B (nu 4B) i Vikinga skola blomkrukor och annat skräp i ett dike nära skolan. De kunde inte släppa tanken på skräpet och ville göra något åt saken. Med hjälp av skolans rektor Inger Nabb publicerade eleverna ett inlägg i den lokala byaföreningens Facebookgrupp. De skrev bland annat:

I skolan lär vi oss att sortera skräp och vi har lärt oss att plast kan sättas i roskisen för brännbart avfall. Vi vill att naturen skall vara fin även när vi är vuxna. Vi hoppas att alla även vuxna sköter om vår natur och slutar skräpa ner. Alla måste ta hand om sitt eget skräp och sätta det i en roskis. Hur svårt får det va?

Inlägget fick många gillamarkeringar, hjärtan och kommentarer. Men eleverna är ändå inte säkra på att det räcker.

– Vuxna borde ta ansvar för naturen, säger Emil.

– Om vuxna skräpar ner kan barn se det och tro att det är okej, säger Samuel.

– Det är inte bara vuxna som skräpar, inflikar Sofia. Jag har också sett ungdomar utanför butiken som har kastat skräp på marken.

– Och jag har sett ungdomar lämna tomma energidrycksburkar efter sig vid sportplanen, säger Elwira.

Många barn engagerar sig i diskussionen och räcker upp handen för att inflika sina synpunkter.

Läraren Emma Lindberg berättar att de hade sett skräpet på en jumppatimme och några dagar senare när klassen skulle gå och titta på vårblommor ville eleverna gå tillbaka.

– Eleverna ville absolut att vi skulle gå förbi det skräpiga diket, säger Emma. De var så upprörda och skräpet intresserade nästan mer än blommorna.

Sopsortering lärs ut i skolan

Emma säger att de i klassen pratat mycket om mod, om att våga vara modig och våga säga till. I skolan får elever i årskurs 1–3 lära sig om sopsortering med Stormossen. De uppmärksammar och pratar också om Köp inget dagen, Världsvattendagen och Earth Hour.

Länk till webbsida om Köp inget dagenÖppna länk i ny flik

Länk till webbsida om Världsvattendage (på engelska)Öppna länk i ny flik

Länk till webbsida om Earth Hour (på engelska)Öppna länk i ny flik

– Jag tycker inte det är okej att skräpa ner, säger också Fatou. Jag brukar säga till.

Vad säger du då?

– Det borde du slänga i roskisen, säger Fatou.

– Ibland ser jag någon som kastar tobaksfimpar, säger Emil. Då brukar jag säga till.

– Jag märker ibland att det finns skräp, säger Samuel. Ibland plockar jag upp det.

Också Elwira och Emil brukar nu och då ta upp skräp från marken.

– Ibland tar jag en platspåse och plockar skräp, säger Elwira. Nu ligger det massor av ansiktsmasker på marken. I dem kan det finnas coronasmitta
så dem tar jag inte.

Annat som barnen har lärt sig att inte plocka själva är sprutor. För de har också hittat sprutor på den intilliggande sportplanen.

– Mamma har sagt att jag inte ska plocka använda sprutor, säger Emil.

– Det är fel att använda narkotika, säger Elwira. Det är farligt och giftigt.

Vuxna och barn lär varandra

Vi pratar vidare om nerskräpning och sortering och jag frågar vem som lär vem hemma.

– Mina föräldrar har lärt mig, säger Samuel.

– Mina föräldrar har lärt mig och så har jag lärt mig själv, säger Emil.

Hand som lägger skräp i en soptunna.

Eleverna i Vikinga skolas klass 4B är noga med att sätta skräpet i soptunnan.

Emil brukar tittat på videon på Youtube och har snappat upp både ett och annat den vägen. Bland annat vet han att det i vissa länder finns mycket skräp
och att fiskar dör på grund av det. Han har också läst att när man går 100 meter så hittar man 100 skräp. Det är ganska mycket det. 

Fatou berättar att hennes mamma kör med en etanolbil och sorterar plast som hon för till en skild plastinsamling. Emil säger att han bor bredvid Minimossen och tipsar om att man därifrån kan köpa begagnade möbler istället för att köpa nytt.

Jag frågar också hur eleverna gör med pappret om de till exempel äter en glass. Svaret är självklart.

– Jag brukar sätta skräpet i fickan eller väskan om där inte finns någon roskis, säger Samuel.

Hållbarhet i Vikinga skola

- Mångvetenskapligt tema ”Hållbar livsstil” vart tredje år.
- Miljöråd med representanter från åk 4–6.
- Hållbara pysseltips av återvunnet material.
- Matsvinn poängteras.
- Den som går sist ut ur rummet släcker lamporna.
- Uppmärksammar: Köp inget dagen, Världsvattendagen och Earth Hour.
- Återbruk i textilslöjd, t.ex. används gamla jeans.
- Handdukspapper klipps itu så det blir två dukar av ett ark.
- Satsning på skolträdgården.
- Sorterar med Stormossen.
- Besök hos Westenergy.

Text och foto: Johanna Backholm.

Artikeln har ingått i Kyrknytt 3/2021.

3.9.2021 12.06