Nyhetslista

Till nyhetslistan

Ungdomar kastar bollar i luften med hjälp av filtar.

Välkommen till skriban!

5.9.2021 23.30

Anmälningar till skriftskolan 2021–2022 görs via webben senast 30.9.2021.

Läsåret 2021–2022 erbjuder Vasa svenska församling sex olika skriftskolgrupper: en vintergrupp, en dagsskribagrupp i början av juni och fyra lägerskriftskolor på Alskat lägergård.

Anmälningar till skriftskolorna görs via webben senast 30.9.

Vintergrupper

Vinterskriftskolan samlas i regel en eftermiddag i veckan på Barn- och ungdomsvåningen, Vasaesplanaden 3E, vån. 4.

1. Vinterskriban

Träffas onsdagar under hösten och våren kl. 16.30–18. Konfirmation 12.6.2022 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Gruppen är avgiftsfri.

Sommargrupper

2. Dagsskriban

Dagträffar 13–17.6.2022 kl. 9–15 i Sundom prästgård. Konfirmation 3.7.2022 kl. 10 i Sundom kyrka. 
Gruppen är avgiftsfri.

3. Alskat 1

Läger 6–10.6.2022 på Alskat lägergård. Konfirmation 19.6.2022 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Pris: 69,90 euro.

4. Alskat 2

Läger 27.6–1.7.2022 på Alskat lägergård. Konfirmation 10.7.2022 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Pris: 69,90 euro.

5. Alskat 3

Läger 20–24.7.2022 på Alskat lägergård. Konfirmation 31.7.2022 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Pris: 69,90 euro.

6. Alskat 4

Läger 1–5.8.2022 på Alskat lägergård. Konfirmation 14.8.2022 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan.
Pris: 69,90 euro.

Under vinterhalvåret 2021–2022 kommer varje lägergrupp och dagskriban att träffas cirka en gång i månaden. Utöver detta deltar konfirmanderna i gudstjänster under året.

Anmälningsblanketten är öppen 6–30.9.2021.

Länk till anmälningsblanketten till skriftskolan 2021–2022Öppna länk i ny flik

Länk till undersidan med ytterigare information om konfirmandarbetet i församlingen

Frågor?

Frågor gällande skriftskolan besvaras av:

- konfirmandansvarig präst Hanna Jern, 044 480 8327, hanna.jern@evl.fi

Frågor gällande anmälan besvaras av:

- ledande ungdomsarbetsledare Heidi Mäkelä, 044 480 8340, heidi.makela@evl.fi