Nyhetslista

Till nyhetslistan

Rosa blommor på dimmig äng.

75-, 80- och 85-årskalasen hålls i november

19.10.2021 10.47

Kalasen för församlingsmedlemmar som fyllt eller fyller 75, 80 eller 85 år under år 2021 kommer att hållas i november istället för i september vilket meddelades i Kyrknytt. Inbjudningar skickas ut till berörda.

I Kyrknytt meddelades att församlingsmedlemmar som fyllt eller fyller 75 år under år 2021 uppvaktas av församlingen på ett 75-årskalas torsdag 16.9 kl. 14 i Stora församlingssalen, Skolhusg. 28. I tidningen meddelades också om kalas för församlingsmedlemmar som fyllt  eller fyller 80 eller 85 år under år 2021 uppvaktas på torsdag 23.9 kl. 14 i Stora församlingssalen, Skolhusg. 28. 

Kalasen har skjutits fram och kommer att gå av stapeln i november i stället. Inbjudningar skickas ut till berörda.

Förfrågningar 

Församlingspastor Janne Hänninen
044 480 8325
janne.hanninen@evl.fi