Nyhetslista

Till nyhetslistan

Vi söker ledare inom småbarnspedagogiken, 80 %

9.9.2021 09.00

Vill du vara med och utveckla församlingens småbarnspedagogik? Vasa svenska församling söker en ledare inom småbarnspedagogiken. Ansökan lämnas in via KirkkoHR-tjänsten senast 12.10.2021 kl. 12.00.

Vasa svenska församling söker en

ledare inom småbarnspedagogiken, 80 %

Arbetets tyngdpunkt är församlingens småbarnspedagogik. Till tjänsten hör verksamhet för småbarn och vuxna, koordinering av söndagsskolarbetet, medverkan i familjegudstjänster, samarbete med stadens småbarnspedagogik samt läger och evenemang för skolbarn i samarbete med ungdomsarbetarna. I tjänsten ingår konfirmandarbete.

Tjänsten ingår i församlingens barn- och ungdomsteam till vilket även hör fyra barnledare, två ungdomsarbetsledare och ledande ungdomsarbetsledaren.

Behörighetskrav: examen enligt kyrkans författningssamling nr. 139 dvs. socionom (YH) med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik (60 sp) samt teologiska studier och studier i församlingsarbete, kyrkans fostran och kyrkans småbarnspedagogik (90 sp). God förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift.

Vi söker dig med utvecklingsvilja, god samarbetsförmåga samt är kreativ och flexibel. Vi uppskattar om du har erfarenhet av att församlingens småbarnspedagogik. Arbete på sociala medier räknas som merit.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Tjänsten inleds 1.1.2022 eller enligt överenskommelse. Innan tillträdet skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Kravgruppen är 502 i KyrkTAK (grundlön 2 426 euro). Arbetstiden är 80 % av heltid.

Prövotid 6 månader.

Ansökan jämte CV lämnas in senast 12.10.2021 kl. 12.00 via Kirkko-HR-tjänsten.

Länk till KirkkoHR-tjänstenÖppna länk i ny flik

Ytterligare uppgifter

Mera information ger ledande ungdomsarbetsledare Heidi Mäkelä, tfn: 044 480 8340, e-post: heidi.makela@evl.fi eller kyrkoherde Mikael Forslund, tfn: 044 480 8300, e-post: mikael.forslund@evl.fi