Nyhetslista

Till nyhetslistan

grain-3218391_960_720.jpg

Ledande diakonitjänsteinnehavare

12.11.2021 11.01

Vill du leda diakoniarbetet i en mellanstor stadsförsamling? Vasa svenska församling söker en ordinarie ledande diakonitjänsteinnehavare

Den ledande diakonitjänsteinnehavaren leder och utvecklar församlingens diakoniarbete och är diakonins representant i olika organ både i församlingen och bland samarbetspartners. Den ledande diakonitjänsteinnehavaren är chef för diakoniteamet, som består av fyra diakoniarbetare och en diakoniassistent. Den ledande diakonitjänsteinnehavaren medverkar aktivt i diakoniarbetet.

Vi söker dig som har god förmåga till samarbete och kan fatta självständiga beslut. Du är lyhörd inför målgruppen och medarbetarna. Du har förmåga att se helheter och att organisera arbetet. Vi förväntar oss att du har kännedom om den evangelisk-lutherska kyrkan.

Av den sökande förutsätts

- Examen enligt kyrkans författningssamling nr. 141

- God förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift

- Minst tre års arbetserfarenhet av diakonalt arbete

Tidigare chefserfarenhet och/eller ledarskapsutbildning räknas som merit.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Arbetet inleds 1.4.2022 eller enligt överenskommelse. Prövotid 6 månader. Innan tjänsten tillträds skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Kravgruppen är 601 i KyrkTAK (grundlön 2 789 euro).

Ansökan jämte CV lämnas in senast 20.12.2021 kl. 12.00 via Kirkko-HR-tjänsten.

Sökande kan kallas till intervju 14.1.2022.

Mera information ger:

t.f. ledande diakonitjänsteinnehavare Kerstin M. Borg, 044 480 8360, kerstin.borg@evl.fi eller kyrkoherde Mikael Forslund, 044 480 8300, mikael.forslund@evl.fi.