Nyhetslista

Till nyhetslistan

DVJ_TM_LOGO_CMYK_JPG.jpg

Coronapass vid De Vackraste Julsångerna

3.12.2021 10.22

Vasa svenska församling tar i bruk coronapass vid "De Vackraste Julsångerna" (16.12, 18.12, 19.12, 6.1) .

Vid gudstjänster krävs inget coronapass.

Det giltiga coronapasset uppvisas vid dörren till lokalen. Detta gäller dock inte deltagare under 16 år. Dessutom ska man kunna bestyrka sin identitet med ett giltigt ID-bevis.

Med coronapass avses EU:s coronaintyg som kan laddas ner från Mina kanta-sidorna på kanta.fi. Man kan antingen skriva ut en pappersversion, eller ladda ner coronapasset på sin telefon.

Vid gudstjänster eller kyrkliga förrättningar, såsom dop, vigsel, eller jordfästning, behövs inget coronapass, och där införs heller ingen begränsning av deltagarantalet.

Om du ska delta i någon konsert med utomstående arrangör i kyrkorna, är det bäst att höra sig för med arrangören om man kräver att deltagarna uppvisar coronapass

Allmänna instruktioner för dig som deltar i våra tillställningar:

- Delta inte om du har förkylningssymptom eller symptom som tyder på luftvägsinfektion.

- Tvätta eller desinficera händerna när du kommer till vår verksamhet, samt före servering.

- Ansiktsmask eller annat ansiktsskydd rekommenderas för alla deltagare över 12 år.

- Undvik trängsel och sträva till att sitta så glest som möjligt.