De vackraste julsångerna

sö 18.12 kl. 18.00
De vackraste julsångernas logo.

Sundom kyrka

De vackraste julsångerna

Sundomkören, dir. Monica Heikius, Liam Gädda, solosång, Malin Lindblom, Märt Saar, Piritta Pitkämäki Ihatsu.

På de vackraste julsångerna upptas kollekt för Finska Missionssällskapets arbete för att ge barn i u-länder utbildning, hälsovård och trygghet.

Arr. i samarbete med Sundom Missionskyrka.

  • Barn och familj Barn och familj
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Musik Musik

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Tag kontakt

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Vasa svenska församlings Rättvis handel kontaktperson.

Jag är präst med lång själavårdsutbildning. Som präst har jag i över 20 år mött människor i alla åldrar och i olika livssituationer. Det som du kämpar med är inte för litet eller för stort att prata om. För mig är det viktigt att lyssna och att mötas och söka vägar framåt. När man får berätta om det man kämpar med kan tankar klarna och bördan kännas lite mindre. 

"Visa mig, Herre, din väg" Ps 86:11