Begränsningar i våra utrymmen med anledning av coronapandemin

De specifika begränsningarna för Vasa kyrkliga samfällighets uttrymmen och läger upphör att gälla från och med den 9.10.2021.

Allmänna anvisningar

Vi följer myndigheternas riktlinjer och anvisningar med anledning av coronasituationen. Därför bör arrangörer av privata fester och övriga tillställningar i Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen beakta följande regler:

  1. Det ska finnas en namngiven ansvarsperson för varje tillfälle. Namn samt kontaktuppgifter registreras i samfällighetens bokningsprogram. Ansvarspersonen är ansvarig för att nedanstående regler efterföljs.
  2. Användning av ansiktsmask eller ansiktsskydd rekommenderas för alla över 12 år.
  3. Deltagarna tvättar och/eller desinficerar händerna när de kommer in samt innan de äter.
  4. Om servering ordnas bör besticken som maten tas med bytas ofta och all mat bör inte ställas fram på samma gång. 
  5. Deltagarna informeras före tillfället om att man inte får delta om man är sjuk.

Utöver ovanstående anvisningar bör arrangören följa myndigheternas allmänna anvisningar gällande bland annat deltagande för personer som hör till riskgrupper och allmänna karantänsbestämmelser.