Begränsningar i våra utrymmen med anledning av coronapandemin

Från och med 6.11.2020 kan i Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen ordnas tillställningar och möten där antalet personer kan överskrida 20 stycken ifall säkerheten kan garanteras. Den maximala gränser för respektive utrymme får inte överskridas. 

Begränsningarna baserar sig på Regionförvaltningsverkets beslut från 5.11.2020.

Tillåten mängd personer i våra utrymmen

Trefaldighetskyrkan 

 • kyrksalen 110 personer
 • läktaren 35 + 35 = 70 personer
 • kryptan 36 personer

Sundom kyrka

 • kyrksalen 44 personer
 • läktaren 18 personer
 • serveringsrummet 20 personer

Sundom prästgård

 • stora salen 18 personer + 12 personer i salen intill

Brändö kyrka och församlingsgård

 • kyrksalen 70 personer
 • läktaren 19 + 19 = 38 personer
 • stora församlingssalen 50 personer
 • lilla församlingssalen 30 personer

Roparnäs kyrka 

 • kyrksalen 80 personer
 • om draperiet bredvid salen öppnas ryms dit 30 personer till = totalt 110 personer
 • församlingssalen 52 personer

Gerby församlingshem

 • salen 35 personer

Lillkyro kyrka

 • 184 personer

Lillkyro församlingshem

 • församlingssalen 50 personer
 • matsalen 30 personer

Haga prästgård

 • festsalen 10 personer
 • intilliggande sal 4 personer

Skolhusgatan 26 och 28 (församlingssalarna är endast i internt bruk)

 • stora församlingssalen 68 personer
 • lilla församlingssalen 20 personer

Korsnästågets församlingscentrum

 • kapellet 25 personer

Sandvikens församlingshem (Storalånggatan 77)

 • salen 20 personer

Uppståndelsekapellet

 • stora salen 50 personer
 • lilla salen 40 personer

Allmänna anvisningar

Vi följer myndigheternas riktlinjer och anvisningar med anledning av coronasituationen. Därför bör arrangörer av privata fester och övriga tillställningar i Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen beakta följande regler:

 1. Det ska finnas en namngiven ansvarsperson för varje tillfälle. Namn samt kontaktuppgifter registreras i samfällighetens bokningsprogram. Ansvarspersonen är ansvarig för att nedanstående regler efterföljs.
 2. Ansiktsmask ska användas.
 3. Det angivna maximala antal personer som angetts för varje utrymme får inte överskridas.
 4. Säkerhetsavståndet om 2 meter mellan varje person beaktas (gäller ej dem som bor i samma hushåll).
 5. Deltagarna tvättar och/eller desinficerar händerna när de kommer in samt innan de äter.
 6. Om servering ordnas bör besticken som maten tas med bytas ofta och all mat bör inte ställas fram på samma gång. Säkerhetsavståndet om 2 meter bör efterföljas i kön.
 7. Deltagarna informeras före tillfället om att man inte får delta om man är sjuk.

Utöver ovanstående anvisningar bör arrangören följa myndigheternas allmänna anvisningar gällande bland annat deltagande för personer som hör till riskgrupper och allmänna karantänsbestämmelser.