Dan Andersson

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, Musikskolan


Johan Backholm

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Johanna Backholm

informatör
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier.

Ann-Kristin Bengs

diakoniassistent 60 %

Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 4808361

Hanna Bergström

mottagningssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100 Vasa

Tidsbeställning till familjerådgivningscentralen må–fre kl. 9–11.

Kjell Blomberg

diakoniarbetare
Vasa svenska församling
Kaptensgatan 14–16
65200 Vasa

Mottagning vid Brändö församlingsgård enligt tidsbeställning. Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 480 8361.

Susanne Blomqvist

diakon
Kungsvägen 1
65320 Roparnäs

Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 4808361

Kerstin Borg

vik. ledande diakonitjänsteinnehavare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa

Zackarias Böckelman

ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Ansvarig för verksamheten för unga i åldern 13–29 år.


Rose-Marie Dahlgren-Sand

medlem i församlingsrådet

Jessica Emaus

sekreterare för invandrararbetet
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Mona Engsbo

byråföreståndare
(06) 326 1309
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Bokningar av förrättningar


David Forsblom

medlem i församlingsrådet

Församlingens barnombud 2021–2022.


Monica Heikius

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Sundomkören, Ungdomsorkestern, Sundom skolkör

Annina Herranen

diakon
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 2.1.2022.

Janne Hänninen

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Hanna Jern

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Ansvarig för konfirmandarbetet.

Olav Jern

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Siv Jern

familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa

Dick Jungerstam

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige


Malin Lind

ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Ansvarig för verksamheten för barn i åldern 7–13 år.

Anders Lindberg

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Malin Lindblom

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Monika Lindvik

barn- och familjearbetare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Församlingens barnombud år 2021–2022.

Annika Lumme

vik. diakoniarbetare, 55 %
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Anders Lundström

kaplan, Dragnäsbäck-Gerby distrikt
Skolhusgatan 26 A, vån 3
65100 Vasa

Anna-Karin Lärka

församlingssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet


Heidi Mäkelä

ledande ungdomsarbetsledare med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa

Piritta Pitkämäki Ihatsu

ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 3
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 7.7.2021.


Gina Rivera

sekreterare för invandrararbete
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 30.6.2020.


Sami Saharinen

chef för familjerådgivningscentralen
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa

Martin Sandberg

missionssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 31.12.2021.

Lena Streng

ledande diakonitjänsteinnehavare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 31.3.2020.

Patrica Strömbäck

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst

Anna Sundback

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Anna-Lena Särs

vik. missionssekreterare, 80 %
Vasa svenska församling
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Luisa Tast

diakon
Kaptensgatan 14-16
65200 Vasa

Studieledig t.o.m. 31.5.2020.


Olle Victorzon

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Viceordförande i församlingsrådet åren 2021–2022.


Karolin Wargh

kantor
Vasa svenska församling
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Päivi Ylimäki

familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa

Maria Zuglian

diakoniarbetare, 60 %
Vasa svenska församling
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa

Mottagning på Vasaesplanaden 3E. Under coronatider mottagning endast enligt tidsbeställning. För invånare bosatta i Centrum, Sunnanvik, Vasklot och Sandviken.

Jag arbetar i regel tisdagartorsdagar.