kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, Musikskolan


medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
informatör
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier

mottagningssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100 Vasa

Tidsbeställning till familjerådgivningscentralen må–fre kl. 9–11.

diakon
Kungsvägen 1
65320 Roparnäs

Mottagning i Roparnäs kyrka tisdagar kl. 9.30–11. För invånare bosatta i Roparnäs, Vapenbrödrabyn, Kilskiftet, Bobäck, Orrnäs, Melmo, Aspnäs, Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Höstves och Högbacken. Sommartid juni–augusti mottagning endast på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11.

diakon
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Mottagning i Sundom prästgård enligt tidsbeställning per telefon. För invånare bosatta i Sundom. Sommartid juni–augusti mottagning endast på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11.

ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Ungdomar och unga vuxna


medlem i församlingsrådet

Församlingens barnombud 2019–2020


sekreterare för invandrararbetet
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa
byråföreståndare
(06) 326 1309
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Beställning av ämbetsbevis, bokningar av förrättningarkantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Sundomkören, Ungdomsorkestern, Sundom skolkör

diakon
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Mottagning på Vasaesplanaden 3 E tisdagar kl. 9.30–11.

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa
medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa
medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige


medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom
kaplan, Dragnäsbäck-Gerby distrikt
Skolhusgatan 26 A, vån 3
65100 Vasa
församlingssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet


ledande ungdomsarbetsledare, vik. ledare för barnverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 3
65100 Vasa

byråsekreterare
6 326 1309
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Beställning av ämbetsbevis, bokningar av förrättningar


ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 3
65100 Vasa

Barn 7–13 år

Hej! 

Jag arbetar mest med barnen i skolåldern och skriftskola.

Ta gärna kontakt om du funderar över någonting! 

Gud välsigne dig! Du e viktig!


sekreterare för invandrararbete
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 31.12.2019


chef för familjerådgivningscentralen
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa
missionssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa
ledande diakonitjänsteinnehavare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa

Gemensamt Ansvar insamlingsledare

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
ledare för barnverksamheten
Skolhusgatan 26 B, vån. 3
65100 Vasa

diakon
Kaptensgatan 14-16
65200 Vasa

Mottagning i Brändö församlingsgård tisdagar kl. 9.30–11. För invånare bosatta i Brändö, Vikinga, Dragnäsbäck och Gerby. Sommartid juni–augusti mottagning endast på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11


medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige


familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa