Kommande evenemang

Flera evenemang >

Advent och jul Vasasvsvart

Läs mera >

Välkommen till Vasa svenska församling! Vasasvsvart

Läs mera >

FACEBOOK

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

BÖN Vasasvsvart

Läs mera >

Kyrkans tidningstjänst informerar

Över 700 kandidater i valet av kyrkomöte

I valet av kyrkomöte nästa år ställer enligt preliminära uppgifter från stiften sammanlagt 713 kandidater upp. Av dem är 492 lekmän och 221 är präster. Av alla kandidater är 312 kvinnor och 401 män.

Kyrkans mediestiftelses filmpris Katso minuun... till Jenni Kangasniemi och Aino Suni

Regissörerna Jenni Kangasniemi och Aino Suni får Kyrkans mediestiftelses filmpris Katso minuun... 2015. De får priset för sin kortfilm If I ruled.

Domkapitlet i Borgå beslöt om församlingspräster

Domkapitlet i Borgå stift beslöt om förordnanden bland annat i församlingar i Helsingforsområdet och Åbo.

Kandidatnomineringen till valet av kyrkomöte avslutades idag

Kandidatnominering i valet av kyrkomöte och stiftsfullmäktige avslutades på måndagen 16.11.2015. En sammanställning med preliminära uppgifter över alla stifts kandidater i valet av kyrkomöte publiceras nästa vecka. Här finns namnen på de som ställt upp i Borgå stift.

Ärkebiskop Mäkinen: Om rädslan vinner, vinner de som gjorde terrordåden

”Var frimodiga, håll fast vid det goda, löna inte ont med ont”, säger ärkebiskop Kari Mäkinen med anledning av terrordåden i Paris.

Asylsökande journalist berättar sin historia på bloggen Andetag

Fem torsdagar framöver kommer asylsökande Saif Majid från Irak att berätta sin historia på bloggen Andetag på hbl.fi. – Vi vill ge en asylsökande en plattform att själv komma till tals och berätta sin historia, säger Simon Lampenius, koordinator för sociala medier vid Kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsen beviljade 40 000 euro i stöd ur kollekter för missbrukar- och kriminalvårdsarbete

Kyrkostyrelsens plenum beviljade 40 000 euro i understöd ur kollektmedel för missbrukar- och kriminalvårdsarbete, godkände mål för regional organisering av kyrkobokföringen och beviljade miljödiplom till församlingen i Lundo.

Mera resurser till frivilligarbetet via insamlingen Gemensamt Ansvar

Över 3,6 miljoner gav finländarna i år till insamlingen Gemensamt Ansvar. Med intäkterna stöds frivilligverksamhet i Finland och barns skolgång i Haiti. I Vasa svenska församling lyckade man med gemensamma krafter höja sitt insamlingsresultat rejält jämfört med 2014.

Mandatperiodens sista kyrkomötet i Åbo avslutades

Kyrkomötet för den pågående mandatperioden avslutades på fredagen i Åbo. Ett ärende om att ge biskoparna och domkapitlen initiativrätt i fråga om att inrätta, ändra och upplösa kyrkliga samfälligheter sändes till kyrkostyrelsen som ska bereda de ändringar som behövs i kyrkolagen och kyrkoordningen till kyrkomötet våren 2016.

Kyrkan utreder nya äktenskapslagens juridiska följder

Kyrkomötet förde på torsdagen en lång diskussion om hur den nya äktenskapslagen kommer att påverka kyrkan. Ca 30 ombud deltog i diskussionen och det var tydligt att det fanns olika uppfattningarna om hur den nya äktenskapslagen kommer att påverka kyrkan då den träder ikraft 2017. Ärendet remitterades till kyrkostyrelsen för åtgärder.

Kyrkomötet godkände kyrkans budget och verksamhetsplan

Kyrkomötet beslöt att anslå extra understöd till biståndsorganisationer men ifrågasatte synodalmötenas nödvändighet.

Stor enighet då kyrkomötet godkände nya psalmer

Kyrkomötet godkände på onsdagen med rösterna 101-1 tilläggshäften till psalmboken både på finska och svenska, och gav kyrkostyrelsen i uppdrag att publicera dem. I det svenska tilläggshäftet finns sammanlagt 147 nya psalmer och i det finska tilläggshäftet 79 psalmer. De nya psalmerna tas i bruk vid advent 2016.

Församlingarnas insatser för flyktingarna har haft stor symbolisk betydelse

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen, med ansvar för kyrkliga frågor, besökte kyrkomötet i Åbo på tisdagen. I statsmaktens hälsning tackade hon för församlingarnas snabba insatser i flyktingarbetet, framför allt det församlingarna gjort i form av nödinkvartering. Hon lyfte också fram behovet av en reform av den omfattande kyrkolagstiftningen.

Ärkebiskopen: Att stänga gränser löser inte flyktingsituationen

I sitt tal vid kyrkomötets öppnande på tisdagen lyfte ärkebiskop Kari Mäkinen fram den situation med människor på flykt som Europa och Finland upplever just nu. Han betonade att krisen inte finns hos oss, krisen finns i de länder därifrån människor flyr. Han påpekade också att vi både måste hjälpa i krisområdena och vara beredda på att ta emot asylsökanden här.

Författare tänder ljus

Inför allhelgona har fyra författare uppmanats att tända ett ljus för en person som betytt mycket för dem.