Kommande evenemang

Flera evenemang >

NYHETER

Visa flera >

Gemensamt Ansvar Vasasvsvart

Läs mera >

FACEBOOK

Välkommen till Vasa svenska församling! Vasasvsvart

Läs mera >

BÖN Vasasvsvart

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

Kyrklig tidningstjänst informerar

Gemensamt Ansvar 2016: Varje ung människa är framtidshopp för sitt land

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2016 stöder unga i Finland och utvecklingsländerna. De insamlade medlen används till att hjälpa unga som hotas av utslagning såväl i vårt eget land som i Uganda. Insamlingen inleds på söndag 7.2.2016.

Emma Terho – kyrkans motionsfadder i februari uppmanar till vardagsmotion

År 2016 är jubileumsår för Församling i rörelse. Varje månad offentliggörs en motionsfadder. I februari är ishockeyspelaren och olympiamedaljören Emma Terho motionsfadder. Hon uppmanar till vardagsmotion till exempel genom att använda trappor istället för hiss.

Biskop Jolkkonen: I svåra tider betonas betydelsen av etablerade institutioner

I sin predikan vid riksmötets öppningsgudstjänst idag (3.2) talade biskopen i Kuopio stift Jari Jolkkonen om ledarskapets och institutionernas betydelse i dagens samhällsklimat.

Allt flera söker hjälp för problem i parrelationen

Kyrkans familjerådgivning får allt flera klienter. Allt som allt fick över 18 000 människor hjälp via kyrkans familjerådgivning i fjol. De som fick hjälp ökade med närmare 700 jämfört med året innan. Drygt 40 procent av familjerådgivningens klienter är män. Det blir också allt vanligare att männen tar kontakt och reserverar den första samtalstiden.

Kyrkans hjälparbete allt viktigare orsak till medlemskap

Det arbete som kyrkan gör för äldre och för personer med funktionsnedsättningar liksom skötseln av begravningsplatserna är de viktigaste orsakerna till att finländarna hör till kyrkan. Hela 85 procent av kyrkans medlemmar anser att de är mycket viktiga eller ganska viktiga orsaker till att de hör till kyrkan. Den verksamhet som kyrkan erbjuder barn och unga är viktig för 80 procent av medlemmarna.

Kyrkostyrelsen stöder arbetet bland turister i Lappland

Kyrkostyrelsens plenum fördelade på sitt möte 28.1.2016 sammanlagt 165 000 euro budgetmedel och kollektintäkter för det andliga arbete som utförs bland turister i Lappland.

Gospelmusikern Jaakko Löytty fick Kyrkans kulturpris

Gospelmusikern Jaakko Löytty har tilldelats Kyrkans kulturpris 2015. Ärkebiskop Kari Mäkinen överräckte priset i Helsingfors på onsdagen 27.1.2016.

Kyrkoherdetjänster i Ingå och Mariehamn lediga

Vid sitt möte den 21 januari förklarade domkapitlet i Borgå kyrkoherdetjänsterna i Ingå och Mariehamn församlingar lediga att sökas.

Biskopsmötet diskuterade stiftens framtid och ny äktenskapslag

Biskopsmötet diskuterade på sin session den 25-26 januari en utredning om stiftens och domkapitlens framtid, tillsatte en arbetsgrupp som ska göra förslag till redogörelser för kyrkans äktenskapssyn och diskuterade den praxis som tillämpas vid vigning av diakoner.

Kyrkans medlemsantal sjunker långsammare – nästan 4 miljoner medlemmar

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands medlemsantal sjönk i slutet av 2015 till under 4 miljoner personer. Medlemsantalet 31.12.2015 var ca 3 999 800 personer. Det innebär att 72,8 procent av finländarna hör till kyrkan.

Ungdomens kyrkodagar diskuterar flyktingpolitik och Fader vår

Idag (21.1) inleds Ungdomens kyrkodagar (UK) med ca 200 ungdomar och ungdomsarbetsledare på stiftsgården Lärkkulla i Karis. Årets tema är Välkommen in och på agendan finns bland annat initiativ om flykting- och utbildningspolitik och en motion om att använda en modernare form av bönen Fader vår.

En sökande till kyrkoherdetjänsten i Saltvik

Sökande till prästtjänster i Saltvik, Ekenäsnejdens svenska och Karis-Pojo svenska församlingar.

Kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalets kandidatgalleri har öppnat

Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet har öppnat på webbadressen kandidatgalleri.evl.fi. I galleriet kan man bekanta sig med basfakta om kandidaterna, kandidatpresentationer och valmansföreningarnas presentationer. Den 9 februari hålls val.

Biskopar från Helsingfors träffar påven

Biskop Irja Askola, metropolit Ambrosius och biskop Teemu Sippo reser till Rom den 17-21 januari för att fira S:t Henriks minnesdag. Vid samma besök träffar de påven Franciskus.

Arvi Lind är kyrkans första motionsfadder

År 2016 är jubileumsår för församling i rörelse. I år har det gått 30 år sedan kyrkan, staten och de nationella idrottsrörelserna inledde ett aktivt samarbete. Under jubileumsåret har 12 kända finländare lovat bli motionsfaddrar för att främja mera motion i församlingsarbetet. Motionsfaddern i januari är tidigare nyhetsankaret Arvi Lind.