Kommande evenemang

Flera evenemang >

Sommarläger Vasasvsvart

Läs mera >

Dagklubbsanmälan Vasasvsvart

Läs mera >

FACEBOOK

Jobbskuggardagen Vasasvsvart

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

Gemensamt Ansvar

Läs mera >

Kyrkans tidningstjänst informerar

Kyrkoherdetjänster lediga i skärgården

Domkaptilet har förklarat kyrkoherdetjänsterna i Kimitoöns församling och Ålands södra skärgårdsförsamling, liksom kaplanstjänsten i Houtskärs församling lediga att sökas. Tjänsten som stiftssekreterare för personalvård vid domkapitlet är också ledig att söakas.

Biskop Häkkinen: Vår uppgift är att verka för fred

Biskopen i S:t Michels stift Seppo Häkkinen predikade vid riksdagens traditionella avslutningsgudstjänst på onsdagen i Helsingfors domkyrka. – Händelserna i världen under den gångna valperioden har visat att fred inte är någon självklarhet. Fred och frid är inte enbart en gåva av Gud, utan även ett uppdrag.

Biskopsmötet gav utlåtande om nya psalmförslag och diakonämbetet

Biskopsmötet gav på tisdagen utlåtande till kyrkomötet om förslag till tilläggshäften till psalmboken. Biskopsmötet gav också utlåtande om kyrkostyrelsens förslag till nytt diakonämbete. Båda ärenden kommer upp till remissdiskussion i kyrkomötet i maj. Kyrkomötet är de som fattar slutgiltiga beslut i frågorna.

Veckan före påsk är stor, stilla och helig

Den här veckan har vi gått in i Stilla veckan som börjar med palmsöndagen och fortsätter fram till påsklördagen. Stilla veckan firas i alla kristna samfund men på lite olika sätt och utgör tillsammans med påskdagen (söndag) och annandag påsk hela kristenhetens största högtid.

Påsktiden i radio, tv och webb

Under påskhelgen kan man följa påskens händelser också vi radion, tvn och webben.

BÖN Vasasvsvart

Läs mera >

Sundom kapellförsamling