Kommande evenemang

Flera evenemang >

Församlingsvalet 2014

Läs mera >

Barnverksamhet

Läs mera >

FACEBOOK

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling

Läs mera >

Kyrkans tidningstjänst informerar

Samtalstjänsten i södra Finland fyller 50 år

I samband med jubileumsåret aktualiseras teman som återkommit under åren; ensamhet, lidande och hopp. Ryggraden för hela verksamheten är de närmare 70 frivilliga som utbildats för uppgiften och har jour 365 dagar om året.

Arbetsplatspräst Ismo Kunnas är årets präst

Kaplanen Ismo Kunnas i Tammerfors har valts till årets präst 2014. I motiveringarna till valet sägs att Kunnas i egenskap av arbetsplatspräst har fört församlingen in i människors vardag och gett kyrkan ett ansikte.

Tv-programmet Himlaliv bjuder på kristen mångfald

I höst finns författare och journalister men även präster och företagsledare bland de personer som presenteras i tv-programmet Himlaliv. – Kyrkan behöver alla medlemmar för att bära ut budskapet – inte bara präster. I Himlaliv visar vi att det finns en oerhörd mångfald i kyrkan, personer med olika åsikter och betoningar men att den kristna övertygelsen förenar dem alla, säger ansvariga redaktören Lucas Snellman.

Partierna mera öppet synliga än väckelserörelser i församlingsvalet

I höstens församlingsval är nästan 19 300 kandidater uppställda på sammanlagt 1791 listor. Ungefär hälften av listorna är öppet namngivna. På ca 45 procent av listorna syns någon form av partipolitisk bakgrund.

Kaplanstjänster lockade

Kyrkoherdetjänsten i Kristinestad lockade inga sökanden medan kaplanstjänster i Johannes församling i Helsingfors, Korsholms församling respektive Vasa svenska församling har lockat 2-3 sökanden.

Över 19 000 kandidater i församlingsvalet

Enligt preliminära uppgifter kandiderar över 19 000 personer i höstens val till kyrkofullmäktige och församlingsråd.

Finska Missionssällskapet samlar medel till katastroffonden för att hjälpa flyktingarna i norra Irak

Finska Missionssällskapet samlar pengar för att stöda flyktingarna i norra Irak. Sällskapet har preliminärt bestämt att sända 50 000 euro till Lutherska världsförbundet, som genomför hjälpoperationen i Irak. Många andra kyrkor är också med och stöder denna internationella hjälpoperation.

Kyrkostyrelsen inrättar pris för miljöfostran

Kyrkostyrelsens plenum godkände förslaget till budget för Kyrkans centralfond för 2015 och verksamhets- och ekonomiplan för 2015-2017. Kyrkostyrelsen inrättar pris för miljöfostran och fördelade kollekterna för 2015.

Partiernas listor synligare i församlingsvalet

Kandidatnomineringen till höstens församlingsval avslutades måndagen den 15 september. Kandidatlistornas politiska kännetecken är flera denna gång.

Utlandshjälpen öppnar en katastrofinsamling för Mellanöstern

Läget i Mellanöstern har förvärrats under de senaste veckorna. Kyrkans Utlandshjälp reagerar på det ökade hjälpbehovet genom att idag starta en katastrofinsamling för Mellanöstern.

Guds ande i fokus under kyrkhelgen i Karleby

Kyrkhelgen hålls i Karleby den 12-14 september. I år har arrangörerna valt att belysa den Helige Andes person och verk ur olika synvinklar.

af Hällström utnämnd till kontraktsprost i Domprosteriet

Vid sitt möte på torsdag 11.9 utnämnde domkapitlet i Borgå stift kyrkoherden i Lovisa svenska församling Karl af Hällström till kontraktsprost i Domprosteriet. Man förklarade också flera kaplanstjänster i Västra Nyland lediga att sökas.

Utjämningen kulminerar - skriv på uppropet för funktionshindrades rättigheter

Finska Missionssällskapets Utjämningskampanj kulminerar vid höstdagjämningen 23.9. Kampanjen stöder funktionshindrade människor i olika utvecklingsländer.

Viktigt att stöda nyfamiljer – inga ändringar behövs i vigselformuläret

Biskopsmötet gav utlåtande till kyrkomötets handboksutskott om ett ombudsinitiativ där man föreslår alternativa frågor i vigselformuläret för situationer där den ena eller båda av dem som vigs har barn.

Biskoparna fördömer att religion används för att uppvigla till våld

Biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tog på onsdag 10.9.2014 ställning till situationen i Mellanöstern – Syrien, Irak, Palestina och IsraelI ställningstagandet betonar biskoparna de kristnas ansvar för alla människor och vikten av att både internationella och lokala aktörer garanterar en jämlik rätt till hjälp i konfliktområdena.

UTRYMMEN

Läs mera >

Konserter

Läs mera >

BÖN

Läs mera >

Sundom kapellförsamling

Gudstjänstgrupper

Läs mera >