Kommande evenemang

Flera evenemang >

Vägkyrka

Läs mera >

Aftonmusik

Läs mera >

FACEBOOK

Välkommen till Vasa svenska församling! Vasasvsvart

Läs mera >

Användarenkät

Läs mera >

Samtalstjänst

Läs mera >

Sänkning av konfirmandåldern Vasasvsvart

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

BÖN Vasasvsvart

Läs mera >

Kyrklig tidningstjänst informerar

Kyrkans samtalstjänst är öppen hela sommaren

I juli anlitas kyrkans samtalshjälp extra flitigt då flera andra hjälpkanaler stänger för semester. Också på midsommar stöder och hjälper kyrkans mångsidiga samtalshjälp, den är öppen såväl vardag som helg under sommaren.

Diakonissan Cecilia Forsén stiftssekreterare för församlingsdiakoni

Diakonissan i Matteus församling Cecilia Forsén har valts till stiftssekreterare för församlingsdiakoni vid domkapitlet i Borgå. I augusti väljs ny prästassessor i Borgå stift. Kyrkoherden i Kimitoöns församling Katarina Dahlqvist har förordnats till tf kontraktsprost i Åbolands prosteri från september.

Kyrkan på SuomiAreena: Arbetslivs- och vårdlösningar handlar om människovärdet

Evangelisk-lutherska kyrkan deltar i år på nytt i den samhällsdebatt som förs på SuomiAreena i Björneborg den 11-15 juli. Den här gången samarbetar kyrkan främst med SOSTE och RAY. Diskussionen handlar speciellt om delaktighet i arbetslivet, omvårdnad och medborgarsamhällets framtid. Kyrkan ordnar också annat program än diskussioner och för första gången kan dricka vin och sjunga psalmer på svenska på SuomiAreena.

Församlingarna sysselsätter många unga på sommaren

Skriftskolan, församlingarnas hjälpledarutbildning och uppgiften som hjälpledare samlar årligen tiotusentals unga i åldern 15-17 år. Kyrkans verksamhetsstatistik för 2015 visar att drygt 23 000 unga deltog i den hjälpledarutbildning som församlingarna ordnar. Knappt 16 000 unga var hjälpledare i församlingen. Sammanlagt 49 000 finländare deltog i konfirmandundervisning ifjol.

Kyrkans forskningscentral ger ut bok om förändringar i kristna gemenskaper och tillhörigheter

Under de senaste årtiondena har religiositeten i västländerna blivit ett allt mera personligt val. Samtidigt har antalet religiösa samfund och gemenskaper vuxit kraftigt.

Åsa A Westerlund viceordförande i kyrkostyrelsens plenum

Vid sitt första möte i ny sammansättning valde kyrkostyrelsens plenum läkaren Åsa A Westerlund från Karis till viceordförande för plenum. Ärkebiskop Kari Mäkinen är ordförande för plenum. Kyrkostyrelsen beviljade ett stipendium på 50 000 euro till föreningen Eläköön terva för kemikalieregistrering av furutjära och anslog 240 000 euro till att utveckla församlingarnas byggnadsregister.

Nyvigda präster i församlingarna

Vid prästvigningen i Borgå domkyrka 29.5.2016 har teologie doktor Yvonne Terlinden samt teologie magistrarna Karl-Kristian Willis, Carolina Lindström och Benjamin Sandell ordinerats till prästämbetet.