Kommande evenemang

Flera evenemang >

Skriftskola Vasasvsvart

Läs mera >

Barnverksamhet

Läs mera >

FACEBOOK

Välkommen till Vasa svenska församling! Vasasvsvart

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

Kyrkans tidningstjänst informerar

Kyrkostyrelsen uppmanar församlingar att samla in kollekt åt flyktingar

Kyrkostyrelsen rekommenderar att de evangelisk-lutherska församlingarna i gudstjänsten på söndag 6.9.2015 uppbär en kollekt för att hjälpa flyktingar.

Kyrkan förnyade sina lättlästa webbsidor

På adressen lattlast.evl.fi förklaras grundläggande frågor i kristen tro på lättläst svenska. Där finns också information om kyrkliga förrättningar, gudstjänster och grundläggande fakta om den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Församlingarna hjälper i flyktingkrisen

Flyktingkrisen i Europa och allt fler asylsökande gör att församlingar och enskilda medlemmar vill hjälpa människor i nöd. Att hjälpa nödställda hör till församlingarnas uppgift.

Kyrkans chattjour är öppen dubbelt oftare

Öppettiderna för chattjouren inom Kyrkans samtalstjänst fördubblas från och med september. Chatten är öppen måndag till torsdag klockan 18-20.

Ärkebiskop Mäkinen ser nedskärningarna i utvecklingsbiståndet som tecken på hårda värderingar

Ärkebiskop Kari Mäkinen kritiserar förslaget till rejäla nedskärningar på över 300 miljoner euro i anslaget för utvecklingsbiståndet i statsbudgeten. Ärkebiskopen är speciellt bekymrad över vad nedskärningarna berättar om vårt lands värderingar.

Församlingar får över en halv miljon i understöd

Kyrkostyrelsens plenum beviljade på onsdagen 19.8.2015 sammanlagt 547 000 euro i understöd enligt prövning. Stöd beviljades till församlingar i Åbo ärkestift, Uleåborgs, Borgå, Kuopio och Lappo stift. Plenum fick också ta del av en rapport om hur det bäst lönar sig att ordna folkbokföringen regionalt.

Tjänsten som kyrkoherde i Vörå ledig att sökas

Nu är tjänsten som kyrkoherde i Vörå församling och kaplanstjänst i Karis-Pojo församling lediga att sökas. Domkapitlet har också förordnat präster till tjänster i sydvästra delen av stiftet.

Församlingarnas klubbverksamhet underlättar familjens vardag

Församlingarna är näst efter kommunerna den största serviceproducenten av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn. Av de barn som deltar i eftermiddagsverksamhet deltar ca 20 procent i församlingarnas grupper. I år firas 70-årsjubiléet för församlingarnas dagklubbsverksamhet som fortfarande är ett viktigt arbete.

Teologer och naturvetare: Klimatförändringen utmanar vår världsåskådning

Teologer och naturvetare kräver i ett gemensamt ställningstagande som de publicerat 11.8.2015 snabbt agerande för att lindra effekterna av klimatförändringen. "Roten till det onda finns i vår livsstil, i att vi hela tiden vill ha större materiell nytta. Vi kan inte längre mäta livets mening och samhällets framgång i ökad konsumtion."

Biskop Björn Vikström: Främlingsfientlighet ska inte få prägla våra värderingar

Rasism och främlingsfientlighet ska inte få prägla våra värderingar, varken som enskilda individer eller som nation. Det skriver biskop Björn Vikström i ett brev till Borgå stifts kyrkoherdar i början av augusti där han uppmanar församlingarna att i gudstjänsterna be om att så inte ska ske.

BÖN Vasasvsvart

Läs mera >