Kommande evenemang

Flera evenemang >

Konserter

Läs mera >

Barnverksamhet

Läs mera >

FACEBOOK

Kyrkans tidningstjänst informerar

Iranska flyktingar får skydd av den jordanska kyrkan

Maryam håller hårt i sin gröna Bibel. Den är en av hennes viktigaste ägodelar, och hör till en av de få saker som hon hann ta med sig, när hon flydde från ISIS-styrkorna i norra Irak nära staden Mosul. Maryam befinner sig nu i Jordanien, dit hon flydde med sin familj i somras.

Ärkebiskopen grundade bredbasig fattigdomsgrupp

Ärkebiskop Kari Mäkinen har grundat en fattigdomsgrupp med bred bas vars mål är att utarbeta en gemensam vädjan om att förebygga och minska fattigdomsproblemen, med konkreta åtgärdsförslag. Det är nu andra gången som ärkebiskop Mäkinen sammankallar en fattigdomsgrupp

Iina Kuustonen betalar gärna kyrkoskatt

Skådespelaren Iina Kuustonen är med i höstens församlingsvalskampanj. För henne var det naturligt att gå med i kampanjen eftersom hon tycker att församlingen behöver människor som vill vara med och göra kyrkan till en bättre plats.

Kaplanstjänster lockade sökanden

Domkapitlet förordnade ordförandena i de kyrkliga samfällighternas gemensamma kyrkoråd för perioden 2015-2016. Forsén förordnades till t.f. kontraktsprost i Helsingfors prosteri. Backström avlade högre pastoralexamen

Kyrkostyrelsen förordar lagändring; statlig finansiering framom samfundsskatt

Kyrkostyrelsens plenum behandlade på tisdag 14.10 flera frågor som går vidare till kyrkmötesbehandling i november, bland annat ett lagförslag om att avstå från samfundsskattefinansiering av kyrkans samhälleliga uppgifter för att ersätta det med statligt understöd. Kyrkostyrelsen beviljade 1,6 miljoner euro i byggnadsunderstöd till församlingarna.

Statsministern och ärkebiskopen eniga om traditionernas betydelse

Ensamhet, otrygghet, tolerans och religionens roll i dagens samhälle var ämnen som ärkebiskop Kari Mäkinen och statsminister Alexander Stubb samtalade om på måndag kväll i Helsingfors.

Två sökte kaplanstjänst i Karis-Pojo svenska församling

En kaplanstjänst i nygrundade Karis-Pojo svenska församling har lockat två sökande, Hangökaplanen Ann-Sofi Nylund och tf chefen för Missionssällskapets svenska service Outi Laukkanen.

Kandidattestet avslöjar kandidaternas syn på kyrkan och prioriteringar

Inför församlingsvalet publiceras ett riksomfattande kandidattest. Kandidattestet genomförs som samarbete mellan MTV3 och Kyrkostyrelsen. Kandidattestet öppnar på måndag den 13 oktober på forsamlingsvalet.fi. Församlingsmedlemmarna kan förhandsrösta i valet 27-31.10 och den egentliga valdagen är söndag 9.11.

Fortsatta kränkningar mot de mänskliga rättigheterna i Colombia

Finska Missionssällskapet, Ekumeniska ansvarsveckan och filmfestivalen Cinemaissí bjuder tillsammans in den afro-colombianska skådespelerskan Karent Hinestroza och den katolska prästen Sterlin Londoño Palacios till Finland i slutet av oktober. Gästerna kommer att diskutera människorättssituationen i Colombia, speciellt markrättigheter, kvinnornas situation, urfolkens och afro-colombianernas rättigheter.

Elli Flén tror på det goda och lånar sitt ansikte till församlingsvalskampanjen

– Mest av allt uppskattar jag vår kyrka för dess öppenhet och tolerans. Vi får tycka olika, vilket inte alls är någon självklarhet i många andra länder, säger Elli Flén som återfick delar av sin barnatro under ett fredsbevararuppdrag i Afghanistan. Flén lånar i höst sitt ansikte till församlingsvalskampanjen Tro på det goda.

Samtalstjänsten i södra Finland fyller 50 år

I samband med jubileumsåret aktualiseras teman som återkommit under åren; ensamhet, lidande och hopp. Ryggraden för hela verksamheten är de närmare 70 frivilliga som utbildats för uppgiften och har jour 365 dagar om året.

Arbetsplatspräst Ismo Kunnas är årets präst

Kaplanen Ismo Kunnas i Tammerfors har valts till årets präst 2014. I motiveringarna till valet sägs att Kunnas i egenskap av arbetsplatspräst har fört församlingen in i människors vardag och gett kyrkan ett ansikte.

Tv-programmet Himlaliv bjuder på kristen mångfald

I höst finns författare och journalister men även präster och företagsledare bland de personer som presenteras i tv-programmet Himlaliv. – Kyrkan behöver alla medlemmar för att bära ut budskapet – inte bara präster. I Himlaliv visar vi att det finns en oerhörd mångfald i kyrkan, personer med olika åsikter och betoningar men att den kristna övertygelsen förenar dem alla, säger ansvariga redaktören Lucas Snellman.

Partierna mera öppet synliga än väckelserörelser i församlingsvalet

I höstens församlingsval är nästan 19 300 kandidater uppställda på sammanlagt 1791 listor. Ungefär hälften av listorna är öppet namngivna. På ca 45 procent av listorna syns någon form av partipolitisk bakgrund.

NYHETER

Visa flera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling

Läs mera >

Sundom kapellförsamling

UTRYMMEN

Läs mera >

BÖN

Läs mera >

Gudstjänstgrupper

Läs mera >