Kommande evenemang

Flera evenemang >

NYHETER

Visa flera >

Församlingsvalet 2014

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling

Läs mera >

Kyrkans tidningstjänst informerar

Församlingar beviljades sammanlagt en halv miljon euro i understöd

Kyrkostyrelsens plenum beslöt vid höstens första sammanträde bland annat om understöd enligt prövning till församlingarna och gav utlåtande om ett utkast till ny kommunlag, främst på de punkter där lagen tangerar församlingsadministrationen.

Ärkebiskop Mäkinen: Vi skulle förlora mer än vinna på att ingripa i söckenhelgerna

Evangelisk-lutherska kyrkan ser ingen anledning att ändra kyrkolagens förordningar om placeringen av kyrkliga helgdagar. En förflyttning skulle vara problematisk utifrån kristen tradition och ekumeniskt samarbete.

Ny sändningstid för Andrum

Radio Vegas andaktsprogram Andrum får delvis ny sändningstid. På vardagsmorgnarna sänds Andrum två gånger. Den första tiden står oförändrad, 6.54, däremot flyttas den andra sändningen till klockan 9.10.

Juhana Pohjola förlorade prästämbetet

Uleåborgs stifts domkapitel beslöt 5.8.2014 att Juhana Pohjola i enlighet med kyrkolagen förlorar sitt prästämbete. Pohjola verkar som stiftsdekan i Finlands evangelisk-lutherska missionsstift och har verkat i flera uppgifter inom missionsstiftet under biskop Risto Soramies översyn.

Två sökte till kyrkoherde i Petrus församling

Kyrkoherdetjänsten i Petrus församling i Helsingfors lockade två sökande; församlingspastorn i Petrus Daniel Björk och tf kaplanen i Kyrkslätt svenska Monica Heikel-Nyberg.

Finska Missionssällskapet ger 50 000 euro till sjukvård för civila i Gaza

Medlen förmedlas via Norska kyrkans utlandshjälp (NCA, Kirkens Nødhjelp) till Al Ahli-sjukhuset som hör under den anglikanska kyrkan i Jerusalem. Finska Missionssällskapet svarar på detta sätt på den begäran om hjälp som ACT-allians begärt av sina medlemsorganisationer och kyrkor. Målet för hjälpen har valts i samarbete med Kyrkans Utlandshjälp.

FACEBOOK

UTRYMMEN

Läs mera >

BÖN

Läs mera >

Sundom kapellförsamling

Gudstjänstgrupper

Läs mera >