Kommande evenemang

Flera evenemang >

Dagklubbsanmälan Vasasvsvart

Läs mera >

Anmälan till musikskolan Vasasvsvart

Läs mera >

FACEBOOK

Sänkning av konfirmandåldern Vasasvsvart

Läs mera >

Välkommen till Vasa svenska församling! Vasasvsvart

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

BÖN Vasasvsvart

Läs mera >

Kyrklig tidningstjänst informerar

Flera lediga kyrkoherdetjänster i Borgå stift

Det finns flera lediga prästtjänster att söka i Borgå stift. Kyrkoherdetjänster kan sökas i Sund-Vårdö, Brändö-Kumlinge, Ålands södra och Vörå församlingar medan det i Vasa svenska församling finns en ledig kaplanstjänst.

Församlingarna får 6,5 miljoner i byggnadsunderstöd

Kyrkostyrelsens plenum fördelade 6,5 miljoner euro i byggnadsunderstöd till 70 olika projekt. Stödet består dels av 4,7 miljoner euro i form av statlig finansiering för skydd av kyrkliga byggnader, dels av 1,8 miljoner i stöd från kyrkans centralfond för andra församlingsbyggnader.

Kyrkliga utmärkelser till Anneli Janhonen och Juha Seppo

Ärkebiskop Kari Mäkinen delade på tisdagen ut Sankt Henrikskorset till teologie magister Anneli Janhonen och Mikael Agricolakorset till teologie doktor Juha Seppo.

Evangelisk-lutherska kyrkan ändrar inte skrivningen av sitt namn

Evangelisk-lutherska kyrkan skriver fortsättningsvis sitt namn med bindestreck på båda språken. Kyrkostyrelsens plenum gav ett utlåtande till Institutet för de inhemska språken om hur kyrkans namn skrivs. Kyrkostyrelsens plenum beviljade sammanlagt 160 000 euro till olika kyrkliga organisationer. Församlingarna i Kotka, Kymmene och Langinkoski bildar en gemensam församling från och med 1.1.2017.

Fyra vill jobba med församlingsdiakoni vid domkapitlet

Fyra personer har sökt tjänsten som stiftssekreterare för församlingsdiakoni vid domkapitlet i Borgå stift. Kyrkoherdetjänsten i Ingå lockade en sökande medan kyrkoherdetjänsten i Mariehamn inte har lockat någon sökade alls.

Allt flera deltar i församlingarnas scoutarbete

Ifjol deltog sammanlagt 32 100 scouter i församlingarnas scoutgrupper. Det är en ökning med fem procent jämfört med året innan. Den största förändringen gällde deltagandet i scoututfärder och scoutläger, där deltagarantalet växte med 27 procent.

Kyrkans arbete bland utlandsfinländare fick ny chef

Kyrkoherden i Grankulla finska församling Mauri Vihko (f. 1960) har valts till chef för kyrkans arbete bland finländare utomlands.

Nio av tio församlingar hjälpte asylsökande 2015

Under 2015 ansökte 32 000 personer om asyl i Finland medan motsvarande antal året innan var ungefär en tiondedel. De evangelisk-lutherska församlingarna gjorde en märkbar insats genom att stöda och ta emot asylsökande.

Norska kyrkan sade ja till vigsel av par av samma kön

Det norska kyrkomötet beslöt på måndagen att också par av samma kön ska kunna få kyrklig vigsel. Av kyrkomötets 115 närvarande delegater röstade 88 för kyrklig vigsel av samma kön. Norska kyrkan räknar med att kyrkomötet godkänner nytt vigselformulär i januari 2017.

Över 40 000 barn i församlingarnas dagklubbar

Församlingarnas dagklubbar är fortsättningsvis populära. Det visar församlingarna verksamhetsstatistik för 2015. Ifjol deltog sammanlagt 40 700 barn i åldern 3-5 år i församlingarnas dagklubbar.

Den nedbrunna kyrkan i Ylivieska dokumenteras

Ylivieska kyrka som brann ner till grunden på påsklördagen 26.3.2016 var en kulturhistoriskt och arkitektoniskt betydelsefull byggnad. Museiverket, Norra Österbottens landskapsmuseum och Ylivieska församling undersöker och dokumenterar kyrkans ruiner under de närmaste veckorna.

Biskopsmötet diskuterade ökad gästfrihet vid nattvarden

Biskopsmötet diskuterade ökad gästfrihet vid nattvarden och andra kyrkosamfunds prästers rätt att predika i gudstjänsten och beslöt att frågorna ska beredas vidare.

Sundom kapellförsamling

Läs mera >