Kommande evenemang

Flera evenemang >

Gemensamt Ansvar

Läs mera >

Konserter Vasasvsvart

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

FACEBOOK

Kyrkans tidningstjänst informerar

Kärleken till medmänniskan ett mått på mänsklighet

Inom ramen för frivilligprojektet Helhjärtat hjälper insamlingen Gemensamt Ansvar 2015 mindre bemedlade, ensamma och människor som av olika orsaker råkat i svårigheter. I Haiti stöder man barns skolgång. Insamlingen öppnas 1.2.2015.

Klaus Härö fick lutherskt kulturpris

Stiftelsen för luthersk kultur har tilldelat 2014 års pris till filmregissören Klaus Härö. Stiftelsens ordförande, biskop Jari Jolkkonen överräckte priset 21.1. i Helsingfors.

Kyrkostyrelsen föreslår nytt diakonämbete

Det nya diakonämbetet skulle ersätta det nuvarande diakoniämbetet, och till det nya ämbetet skulle även kunna vigas personer verksamma inom kyrkans fostran och mission.

Radioredaktör Risto Nordell fick Kyrkans kulturpris

Risto Nordell, musikredaktör på Yle Radio 1, fick Kyrkans kulturpris 2014. Ärkebiskop Kari Mäkinen delade ut priset på 6 000 euro. Priskommittén konstaterar att Risto Nordell i sitt arbete spelat en betydande roll för den kristna kulturen.

Kyrkan efterlyser åtgärder mot fattigdomen bland småbarnsföräldrar och extrema fenomen

Kyrkans förslag till regeringsprogram har tre helheter: välmående i vardagen, globala frågor och säkerhet, och grundrättigheter.

Biskop Vikström träffar påven under ekumeniska böneveckan

Biskop Björn Vikström besöker Rom under den ekumeniska böneveckan, 18-25.1. Han är liturg i den ekumeniska S:t Henriksmässan. Borgå stift ger en annorlunda gåva åt påven.Till Rom reser en luthersk och en katolsk delegation och kören Ensemble del Duomo från Borgå.

Sjundeå svenska församling söker kyrkoherde

Tre lediga kaplanstjänster i stiftet, två i Närpes och en i Nykarleby. Heikel-Nyberg och Ingvesgård konstaterades behöriga.

Reso församling fick kyrkans pris för miljöfostran

Kyrkans pris för miljöfostran gick till Reso församling. I motiveringen till priset lyfter man fram församlingens breda, engagerade och inspirerande miljöfostran bland församlingsmedlemmar i olika åldrar. Det är första gången kyrkans pris i miljöfostran delas ut.

Ungdomar diskuterar äktenskap, skolandakter och kyrkan som mobbningsfri zon

I år kommer ungdomarna att debattera den nya äktenskapslagen, andakter och gudstjänster i skolor och hur man ska kunna stöda och motivera unga förtroendevalda.

RESA-forumet fördömer massmordet på Charlie Hebdos medarbetare

RESA-forumets styrelse, som representerar muslimer, kristna och judar i Finland, förenar sig med alla dem som upprörs över det som hänt i Frankrike. I en skrivelse uttrycker man sin oro för yttrandefrihet, demokrati och samhällsfred.

En sökande till kaplanstjänsten i Johannes

Rebecka Stråhlman prästvigdes på trettondagen. Outi Laukkanen återtog ansökan till kaplanstjänst i Johannes.

Porträtt offentliggjordes med anledning av att ärkebiskop Kari Mäkinen fyller 60 år

Ett porträtt av ärkebiskop Kari Mäkinen offentliggjordes i samband med ärkebiskopens 60-års födelsedagsmottagning i Åbo. Den färggranna oljemålningen är gjord av konstnären Antti Huovinen.

Rekordmånga blev medlemmar i kyrkan

År 2014 fick evangelisk-lutherska kyrkan enligt preliminära uppgifter över 15 500 nya medlemmar. I slutet av 2014 hade lutherska kyrkan ca 4 041 000 medlemmar. Ungefär 74 % av finländarna är medlemmar i lutherska kyrkan.

Sundom kapellförsamling

UTRYMMEN

Läs mera >

BÖN Vasasvsvart

Läs mera >

Gudstjänstgrupper Vasasvsvart

Läs mera >