Kommande evenemang

Flera evenemang >

NYHETER

Konserter

Läs mera >

FACEBOOK

Kyrkans tidningstjänst informerar

Kyrkomötet behandlar övergång till statsunderstöd och framtidsredogörelse

Kyrkomötet samlas till höstsession i Åbo den 3-7 november. På agendan står förslaget om att kyrkan avstår från församlingarnas samfundsskatteandelar och övergår till statsunderstöd. Kyrkomötet ska på sin höstsession också godkänna kyrkans budget och verksamhetsplan och behandla kyrkans framtidsredogörelse.

Möjligt att förtidsrösta ännu på fredag

Förtidsröstningen har kommit igång friskt i hela landet. Idag torsdag och i morgon fredag kan man ännu förtidsrösta på vilket röstningsställe som helst i Finland. På den egentliga valdagen, fars dag 9.11, kan man bara rösta i sin egen församling. Förtidsröstningen tycks öka åtminstone i några församlingar i stiftet.

Varierande start på förtidsröstningen

Runt om i landet har förtidsröstningen startat varierat. På flera orter låg förtidsröstningen ungefär på samma nivå som 2010 under måndagen, den första dagen i förtidsröstningsveckan. Däremot röstades det betydligt livligare än för fyra år sedan i landets största församling, Jyväskylä församling. På svenskt håll röstades det livligare än i valet för fyra år sedan i till exempel Ekenäs.

Förtidsröstningen i församlingsvalet inledd

Förtidsröstningen i höstens församlingsval inleddes idag måndag 27.10 och pågår till fredag 31.10. Temat för valet är Tro på det goda. Den egentliga valdagen är farsdag 9.11.

Förhandsröstningen börjar på måndag

Förhandsröstningen i höstens församlingsval är 27.10-31.10. Det finns ett kandidattest för valet. Valinsamlingen stöder barn och ungdomar.

Surdegsrot, våfflor och levande musik på Goda handlingars torg

Inkommande vecka (27-31.10) ordnas Goda handlingars torg runt om i Svenskfinland. På torgen berättar kyrkans anställda om det goda arbete som görs inom kyrkan både i hemlandet och utomlands. I anslutning till torgen kan man förhandsrösta i församlingsvalet.

Flyktingar från Irak får skydd av den jordanska kyrkan

Maryam håller hårt i sin gröna Bibel. Den är en av hennes viktigaste ägodelar, och hör till en av de få saker som hon hann ta med sig, när hon flydde från ISIS-styrkorna i norra Irak nära staden Mosul. Maryam befinner sig nu i Jordanien, dit hon flydde med sin familj i somras.

Ärkebiskopen grundade bredbasig fattigdomsgrupp

Ärkebiskop Kari Mäkinen har grundat en fattigdomsgrupp med bred bas vars mål är att utarbeta en gemensam vädjan om att förebygga och minska fattigdomsproblemen, med konkreta åtgärdsförslag. Det är nu andra gången som ärkebiskop Mäkinen sammankallar en fattigdomsgrupp

Iina Kuustonen betalar gärna kyrkoskatt

Skådespelaren Iina Kuustonen är med i höstens församlingsvalskampanj. För henne var det naturligt att gå med i kampanjen eftersom hon tycker att församlingen behöver människor som vill vara med och göra kyrkan till en bättre plats.

Kaplanstjänster lockade sökanden

Domkapitlet förordnade ordförandena i de kyrkliga samfällighternas gemensamma kyrkoråd för perioden 2015-2016. Forsén förordnades till t.f. kontraktsprost i Helsingfors prosteri. Backström avlade högre pastoralexamen

Kyrkostyrelsen förordar lagändring; statlig finansiering framom samfundsskatt

Kyrkostyrelsens plenum behandlade på tisdag 14.10 flera frågor som går vidare till kyrkmötesbehandling i november, bland annat ett lagförslag om att avstå från samfundsskattefinansiering av kyrkans samhälleliga uppgifter för att ersätta det med statligt understöd. Kyrkostyrelsen beviljade 1,6 miljoner euro i byggnadsunderstöd till församlingarna.

Statsministern och ärkebiskopen eniga om traditionernas betydelse

Ensamhet, otrygghet, tolerans och religionens roll i dagens samhälle var ämnen som ärkebiskop Kari Mäkinen och statsminister Alexander Stubb samtalade om på måndag kväll i Helsingfors.

Två sökte kaplanstjänst i Karis-Pojo svenska församling

En kaplanstjänst i nygrundade Karis-Pojo svenska församling har lockat två sökande, Hangökaplanen Ann-Sofi Nylund och tf chefen för Missionssällskapets svenska service Outi Laukkanen.

Kandidattestet avslöjar kandidaternas syn på kyrkan och prioriteringar

Inför församlingsvalet publiceras ett riksomfattande kandidattest. Kandidattestet genomförs som samarbete mellan MTV3 och Kyrkostyrelsen. Kandidattestet öppnar på måndag den 13 oktober på forsamlingsvalet.fi. Församlingsmedlemmarna kan förhandsrösta i valet 27-31.10 och den egentliga valdagen är söndag 9.11.

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling

Läs mera >

Sundom kapellförsamling

UTRYMMEN

Läs mera >

BÖN

Läs mera >

Gudstjänstgrupper

Läs mera >