Kommande evenemang

Flera evenemang >

NYHETER

Visa flera >

Konserter Vasasvsvart

Läs mera >

Julradion

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

FACEBOOK

Kyrkans tidningstjänst informerar

Julsånger från Sibbo och andakter om tre julord

I år firar vi julens tv-gudstjänster tillsammans med Sibbo svenska församling och Borgå svenska domkyrkoförsamling. Juldagens gudstjänst, julottan sänds direkt från Borgå domkyrka och på annandag jul sänder Yle FEM De vackraste julsångerna som bandades på första advent.

Finska Missionssällskapets budget 29,6 miljoner euro nästa år

Finska Missionssällskapets styrelse godkände budgeten för år 2015 den 9.12. Enligt budgeten är utgifterna för den ordinarie verksamheten 29,6 miljoner euro. Budgeten är som helhet på samma nivå som år 2014. I kommande budget flyttas fokus allt mera till arbetet utomlands.

Biskopen beviljade prosttitel till Eklöf, Särs och Liljeström

Biskop Björn Vikström har beviljat prosttiteln åt kaplanen i Kristinestads svenska församling Johan Eklöf, kaplanen i Vasa svenska församling Gunnar Särs och tidigare kontraktsprosten Helene Liljeström. Fem präster i Borgå stift har avlagt pastoralexamen.

Kyrkostyrelsens stöder turistarbetet i Lappland

Kyrkostyrelsens plenum delade på tisdag 9.12.2014 ut budgetmedel och kollektintäkter till det andliga arbetet som görs bland turister i Lappland, beviljade miljödiplom till några församlingar, bland dem Larsmo församling, och beviljade medel för ett projekt som utvärderar kyrkans framtida roll som producent av välfärdstjänster.

Biskop Askola: Gud vägrar konkurrensutsätta människor

I självständighetsdagens ekumeniska festgudstjänst predikade biskopen i Helsingfors stift Irja Askola. I sin predikan betonade Askola betydelsen av att se människan och låta sig beröras av trons skatter i de pågående servicestrukturreformerna.

Biskopsmötet gav utlåtande om kyrkans lokala strukturer

Biskopsmötet betonar att det viktigaste i strukturmodellen är att man förstärker församlingens roll som gudstjänstfirande gemenskap och att man garanterar jämbördiga förutsättningar för församlingsarbetet

På första advent börjar julradion ljuda

Från första advent till trettondagen finns julsånger av alla de slag tillgängliga på radiokanalfamiljen jouluradio.fi. Liksom tidigare år spelar en av kanalerna, julradion.fi, finlandssvensk och svensk julmusik, med inslag av nordiskt, tyskt och franskt.

Hosiannasång från Sibbo

På söndagen den 30 november är det första söndagen i advent. Då ett nytt kyrkoår inleds ljuder Hosianna i kyrkorna runt om i landet. I år sänds tv- och radiogudstjänsten på första advent från Sibbo kyrka.

Ärkebiskop Mäkinen: Initiativtagarna har gjort ett viktigt arbete

Ärkebiskop Kari Mäkinen gläder sig över omröstningsresultatet om äktenskapslagen i riksdagen. – Jag vet hur mycket den här dagen betyder för regnbågsfolket och deras nära, skriver Mäkinen på Facebook.

De vackraste julsångerna ljuder för u-ländernas mammor

I början av december börjar De vackraste julsångerna sjungas i hela Finland. Kollektmedlen som samlas in vid allsångsstunderna stöder i år mammor i olika utvecklingsländer

Kyrkoskatten oförändrad i de flesta församlingsekonomier

Nästa år förblir kyrkoskatten oförändrad i majoriteten av evangelisk-lutherska kyrkans församlingsekonomier. En måttlig höjning av inkomstskattesatsen gör 18 församlingsekonomier, vilket motsvarar ca sex procent av hela landets församlingsekonomier.

Ärkebiskop Mäkinen: Ingen orsak att oroa sig för omröstning om äktenskapslagen

Ärkebiskop Kari Mäkinen önskar sinneslugn för dem som väntar på utgången av omröstningen om äktenskapslagen. En eventuell ändring i äktenskapslagen har ingen direkt inverkan på kyrkans vigselpraxis.

Sundom kapellförsamling

UTRYMMEN

Läs mera >

BÖN Vasasvsvart

Läs mera >

Gudstjänstgrupper Vasasvsvart

Läs mera >