Kommande evenemang

Flera evenemang >

NYHETER

Visa flera >

Konserter

Läs mera >

FACEBOOK

Kyrkans tidningstjänst informerar

Församlingsanställd misstänks för försummelse av barnskyddsanmälan

En församlingsanställd i Tammerfors stift misstänks ha försummat den anmälningsskyldighet som barnskyddslagen förutsätter och därmed finns även misstanke brott mot tjänsteplikt.

Valdeltagandet i församlingsvalet fastställdes till 15,5 procent

Valdeltagandet i församlingsvalet blev 15,5 % för hela landet. Flitigast röstade man i Taivassalo församling (43,8 %) och på tredje plats kom Esse församling (40,9 %). Lappo stift var det stift där man röstade flitigast och Borgå stift var fyra. I församlingsvalet valdes 8 509 förtroendevalda för perioden 2015-2018.

Närpes söker kyrkoherde

Notis från Borgå domkapitels möte idag 12.11.2014: två prästtjänster lediga att sökas i stiftet, kyrkoherde i Närpes församling och kaplan i Hangö svenska församling.

I flera församlingar röstade unga över medeltalet

Preliminära uppgifter från församlingarna visar att valdeltagandet i församlingsvalet 2014 i hela landet är 15,5 %. I Borgå stift ligger valdeltagandet på 15,7 %. I stiftet har 11,3 % av 16-17-åringarna röstat.

Preliminära valdeltagandet i församlingsvalet under 16 procent

(10.11.2014 kl. 00.10) Enligt preliminära uppgifter ligger valdeltagandet i församlingsvalet 2014 i hela landet på knappt 15,7 procent klockan 24. Det betyder att deltagandet är lägre än i valet 2010 då valdeltagandet var 17,0 procent.

Preliminära valdeltagandet i församlingsvalet knappt 16 procent

Enligt preliminära uppgifter ligger valdeltagandet i församlingsvalet 2014 i hela landet på knappt 15,8 procent klockan 22.50. Det betyder att deltagandet är lägre än i valet 2010 då valdeltagandet var 17,0 procent.

Idag möjligt att rösta och påverka

Idag på Fars dag väljs församlingarnas förtroendevalda för fyraårsperioden 2015-2018. Alla medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan som fyllt 16 år kan rösta i den egna församlingen.

Sista chansen att rösta i församlingsvalet på söndag

Fars dag den 9 november är församlingsvalets egentliga valdag. Alla medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan som senast då fyllt 16 år har rösträtt i valet.

Kyrkomötet godkände statlig finansiering framom samfundsskatt

Kyrkomötet godkände ändringar i kyrkolagen för att avstå från systemet med samfundsskatteandelar till förmån för statlig finansiering av vissa av kyrkans samhälleliga uppgifter. Kyrkomötet beviljade inte Tyska församlingen dispens från Kipa.

Kyrkomötet vill beakta nyfamiljer i vigselmaterial

Kyrkomötet gav kyrkostyrelsen i uppdrag att planera material som kan används vid vigselförrättningar. I framtiden utser kyrkans utrikesråd nämnden för kyrkan mission. Ett historiskt verk om kyrkomötet offentliggjordes.

Kyrkomötet godkände budgeten för 2015

Kyrkomötet godkände på torsdagen budgeten för Kyrkans centralfond för 2015 och verksamhets- och ekonomiplan för 2015-2017.

Kandidattestet visar nyanser i åsikter

Enligt de väljare, som har svarat på frågorna i församlingsvalets kandidattest, är församlingens viktigaste uppgift att hjälpa de sämre lottade. Den näst viktigaste uppgiften är den kristna fostran (konfirmandundervisning och klubbar).

Kommitté gör helhetsbedömning av kyrkans organisation

Kyrkomötet beslöt att grunda en kommitté som har i uppgift att bedöma kyrkans organisation som helhet, utreda och ge förslag till ny organisations- och verksamhetsmodell för kyrkan.

Tidigare församlingsanställd misstänkt för grovt brott

En tidigare församlingsanställd i Tammerfors stift är misstänkt för grovt brott. Församlingen kontaktade polisen och gjorde barnskyddsanmälan.

Kyrkomötet diskuterade framtiden

Kyrkomötet förde på tisdagen remissdiskussion bland annat om kyrkans framtidsredogörelse ”Kyrkan i ett mångkulturellt samhälle”.

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling

Läs mera >

Sundom kapellförsamling

UTRYMMEN

Läs mera >

BÖN

Läs mera >

Gudstjänstgrupper

Läs mera >