Kommande evenemang

Flera evenemang >

Påsken Vasasvsvart

Läs mera >

Ekonomiskt understöd Vasasvsvart

Läs mera >

FACEBOOK

Jobbskuggardagen Vasasvsvart

Läs mera >

Gemensamt Ansvar

Läs mera >

Kyrkans tidningstjänst informerar

Påsktiden i radio, tv och webb

Under påskhelgen kan man följa påskens händelser också vi radion, tvn och webben.

Kronqvist t.f. kontraktsprost i Närpes prosteri

Flertalet präster förklarades behöriga och förordnades till tjänster i stiftet.

Ärkebiskopens arbetsgrupp: Fattigdomen bör beaktas i all samhällspolitik

Den av ärkebiskop Kari Mäkinen grundade fattigdomsgruppen föreslår att regeringsprogrammet ska innehålla åtgärder för att minska fattigdomen. Förslaget innehåller såväl allmänna riktlinjer som konkreta åtgärdsförslag för att gripa in och minska skillnaderna i välfärd och hälsa.

Stort intresse för kyrkans seminarier om sexuella övergrepp

Under seminarierna går man igenom ett handlingsprogram för bemötande av sexuella övergrepp och diskuterar hur man kan förebygga övergrepp i församlingen.

Muslimer, kristna och judar marscherar hand i hand för fred

Representater för Islamska samfundets moské, kristna (lutherska) Gamla kyrkan och judiska synagogan vandrar 5.3 hand i hand för fred och trygghet mellan de olika helgedomarna i centrala Helsingfors.

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

BÖN Vasasvsvart

Läs mera >

Sundom kapellförsamling