Kommande evenemang

Flera evenemang >

Gemensamt Ansvar

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

FACEBOOK

Kyrkans tidningstjänst informerar

Den positiva religionsfriheten bör bli synlig i försvarsmaktens etiska undervisning

I sitt utlåtande konstaterar Kyrkostyrelsen att den av ministeriet tillsatta gruppens förslag i hög grad präglas av tanken om den negativa religionsfriheten. Den i lagen fastställda positiva religionsfriheten skulle inte förverkligas om den modell som i rapporten förs fram blir gällande.

Barnfamiljer får hjälp hos kyrkans familjerådgivning

Efterfrågan på kyrkans familjerådgivning fortsatte att öka 2014. Den största delen av klienterna var småbarnsföräldrar i åldern 30-39 år. Kyrkan föreslår att man i nästa regeringsprogram ökar stödet till barnfamiljer.

Partiledarna positiva till ulandsbistånd och offentlig religionsutövning

Kyrkostyrelsen stod på torsdagskvällen (26.2) värd för en debatt kring värden och politik. I debatten, som hölls i Helsingfors domkyrkas krypta, deltog företrädare för åtta partier.

Partiledarna deltar i kyrkans värdedebatt 26.2

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ordnar en diskussion kring värderingar torsdagen den 26 februari klockan 18 i Helsingfors domkyrkas krypta. Inför riksdagsvalet lyfter kyrkan upp värdefrågor och sitt förslag till mål för det kommande regeringsprogrammet.

Ingen sökte kyrkoherdetjänsten i Sjundeå

En sökande till vardera kaplanstjänsterna i Närpes. Ulf Sundstén vill bli kaplan i Munsala kapellförsamling.

Biskopsmötet diskuterade förslag till diakonämbete och nya psalmer

Biskopsmötet var samlat i Helsingfors på tisdagen och förde remissdiskussioner om förslag till finskt respektive svenskt tillägg till psalmboken och kyrkostyrelsens förslag till nytt diakonämbete. Biskopsmötet utsåg biskopen i Kuopio Jari Jolkkonen till ordförande för insamlingen Gemensamt Ansvar 2016.

Yttrandefriheten behövs för människovärdets skull

I sitt tal vid biskopsmötets öppnande på tisdag berörde ärkebiskop Kari Mäkinen yttrandefriheten och hur kyrkan syns i offentligheten. Ärkebiskopen betonade yttrandefrihetens betydelse och lyfte fram förhållandet mellan yttrandefrihet och makt.

Kyrkans kommunikationspris till operasångaren Lilli Paasikivi

Kyrkans kommunikationspris 2013-2014 tillfaller den konstnärliga ledaren på Nationaloperan Lilli Paasikivi. Hon ordnade i våras evenemanget Suvivirsi som i våras samlade närmare 3 000 människor på Tölö torg i Helsingfors. Evenemanget lyfte fram kyrkan och dess långa tradition på ett positivt sätt.

Fyra miljoner finländare hör till kyrkan

Enligt den granskade befolkningsstatistiken hörde 73,7 procent av finländarna till evangelisk-lutherska kyrkan i slutet av 2014. Församlingarnas folkmängd uppgick till 4 034 235 personer. Sammanlagt 15 701 personer skrev in sig i kyrkan i fjol vilket är det högsta antalet någonsin.

Esbokantorn Eeva-Liisa Malmgren är Årets kantor 2015

Finlands Kantor-organistförbund har utsett Esbo svenska församlings kantor, musikmagister, Eeva-Liisa Malmgren till Årets kantor 2015. Malmgren mottog utmärkelsen på Kantorsdagarna i Uleåborg på torsdag 5.2.

Sundom kapellförsamling

UTRYMMEN

Läs mera >

BÖN Vasasvsvart

Läs mera >

Gudstjänstgrupper Vasasvsvart

Läs mera >