Fördjupa din tro

I gemenskap med andra växer vi i vår tro. Vi ger av vår egen erfarenhet, tar emot av andras och delar det glada budskap, som bär oss i livets vardag.

Församlingens arbete i sociala medier

Vasa svenska församling satsar på arbete i sociala medier under tiden som vi inte kan samlas fysiskt på grund av coronaviruset.

Församlingens gudstjänster i Trefaldighetskyrkan på söndagar och kyrkliga helger sänds via församlingens Youtubekanal och ibland också Sundom tv. 

Vi arbetar också i Facebook och Instagram.

Fördjupa din tro

Vad innebär det att vara kristen? Vad går den kristna tron ut på?

Några svar på de här frågorna kan du få via länkarna här under. Genom att delta i gudstjänster och samlingar får du höra det kristna budskapet och lära dig mera om den kristna tron. Du är alltid välkommen att vända dig till församlingens anställda om du har frågor om tron och det kristna livet!

På internet finns mängder med information om kristen tro. Några av länkarna nedan går till webbsidor som kan ge svar på frågor och ge möjligheter till fördjupning i den kristna tron.